– Vi är inte nöjda med hur landsbygden har utvecklats, eller avvecklats, säger Åke Karlsson, men han tycker inte att Landsbygdspartiet oberoende – som är det fullständiga namnet – är något missnöjesparti.

Han driver själv ett lantbruksföretag med nötdjursbesättning och slakteri i Krokek och han har ett förflutet i Centerpartiet, Miljöparti och Junilistan. Huvudsakliga skälet till att han lämnade de båda första var att de ändrade inställning till EU. Han är stark förespråkare för ett utträde, ett Swexit, och det är också Landsbygdspartiet.

– Vi vill inte lämna det europeiska samarbetet, bara EU. Byråkratin och allt det där behöver vi inte.

Men allt EU-stöd som svenska bönder får då?

– Det har vi ju själva betalat. Sverige betalar mer i EU-avgift än vi får tillbaka. Om vi går ur kan vi själva rätta till det här med jordbruket och livsmedelsförsörjningen.

Byggandet av höghastighetsjärnvägen Ostlänken är han också emot. Han ser det som en konsekvens av politiskt centraliserat tänkande.

– För att ha nytta av Ostlänken, om någon har det, måste man bo i omedelbar närhet till där tåget kommer att stanna.

Han vill hellre att pengarna läggs på att rusta upp den järnväg som redan finns.

Jordbrukspolitiken beskriver han som en katastrof under många år, oavsett färg på regeringen.

När tycker du att Sverige hade en jordbrukspolitik värd namnet då?

– Jag tror vi måste gå tillbaka till den tiden då näringen hade förhandlingar med regeringen om prissättningen på våra jordbruksprodukter så det blir väl slutet av 80-talet.

Vad är de viktigaste frågorna lokalt i Norrköping?

– Det finns mycket och mycket av den politik vi vill driva i kommunen är förstås kopplad till rikspolitik.

Han pratar om skolor som lagts ner, service som försvunnit och om att kommunen tänkte stänga den dagliga verksamheten för demenssjuka i Krokek och låta människorna åka in till Norrköping, men backade i sista minuten.

– Vi måste skapa verksamhet på landsbygden och förutsättningar för företag att starta och växa där. Och när det gäller byggnation i kommunen så blir det bara krångligare och krångligare.

Vilket parti ligger ni närmast?

– Nja, nu tror du nog att jag ska säga Centerpartiet, men de har ju också inriktat sig på storstaden nu, säger han, men vill bara stänga dörren för samarbete med ett enda parti och det är Sverigedemokraterna.

– Notera att jag säger samarbete. Om de lägger en motion som vi tycker är bra kan vi ju inte avstå från att rösta för den.

När det gäller invandringsfrågan skriver Landsbygdspartiet i partiprogrammet från 2016 att "Sverige skall ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta skall flyktingar i normalfallet återvända till sitt hemland".

– De allra flesta vill nog det, säger Åke Karlsson.

– Men i dag blir man nästan mörkrädd när vi utvisar folk som har hunnit etablera sig och få jobb, säger han också.

Den strängare invandringspolitiken som infördes i slutet av 2015 tycker han var bra i det läget som var.

Syftet med mötet i veckan är att bilda en interimstyrelse för att förbereda ett årsmöte och starta arbetet inför nästa valet. Frågan om vad som är målet inför valet lämnar Åke Karlsson obesvarad, men han hoppas på väljare från många partier och från dem som inte brukar rösta.

– Det finns en fara i oengagerade människor som känner sig uppgivna. Titta på USA, säger han och beskriver den nyvalde presidenten Donald Trump som en galning.