Martin & Servera, som bland annat levererar livsmedel och utrustning till restauranger och storkök har sedan 1964 haft ett av sina lager i Norrköping. En arbetsplats med runt 400 medarbetare. Nu har livsmedelsjätten bestämt sig för att bygga ett nytt 28 000 kvadratmeter stort lager.

– Det här är ett beslut som vi här i Norrköping har väntat på, så jag känner stor glädje. Nu kommer vi att få moderna och ändamålsenliga lokaler och kan utveckla verksamheten, men viktigast av allt är att medarbetarna kan känna sig trygga med oss som arbetsgivare för lång tid framöver, säger företagets platschef i Norrköping Charlotta Gromulski.

Ett av målen med det nya lagret är att reducera verksamhetens miljöpåverkan. Delar av lagret kommer att automatiseras, bland annat plock av vissa produkter. Men de automatiserade delarna kommer inte att ersätta personal, utan fungera som ett komplement till den manuella verksamheten. Inte heller kommer verksamheten att utökas med extra personal.

Artikelbild

| Det nuvarande Martin & Servera-lagret i Norrköping.

– Nej, vi kommer inte att nyanställa eller avskeda, säger informationschef Christina Gezelius.

Det nya lagret kommer att byggas på en tomt i Herstaberg, någon kilometer norr om det nuvarande lagret. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L) är positiv.

– Det har funnits en liten rädsla att de skulle bygga lagret någon annanstans. Men när de gör en så här stor investering vet vi att de kommer att stanna kvar, och att jobben är tryggade, säger han.