I båda breven beskrivs hur allvarligt undertecknarna ser på de brister som Skolinspektionen rapporterat om och hur de över 150 elevernas framtid riskeras om bristerna består. Skolinspektionen har gett skolan tid till början av april.

Moderaterna vidhåller att bristerna måste rättas till omgående och att skolans tillstånd annars bör dras tillbaka direkt så att skolan måste stängas.

– Det är så allvarliga brister och de har funnits under lång tid, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Artikelbild

| Sophia Jarl (M).

Hon tycker att kommunen måste signalera när myndigheter fattar beslut som inte gynnar kommuninvånarna och hon anser att Skolinspektionen är tandlös.

– Dessutom är de här barnen bland dem vi tror är mest utsatta, där föräldrarna kanske inte vet vad de har för rättigheter och kan ställa för krav, säger hon.

Kommunalrådet Olle Johansson (S) är en av undertecknarna av den styrande majoritetens brev. I det står att bristerna på skolan måste åtgärdas betydligt tidigare än till den 3 april och att kommunen är beredd hjälpa till i både skolans och Skolinspektionens fortsatta arbete.

– För mig är det absolut bäst om skolan kan rätta till bristerna och bli kvar. Föräldrarna har valt en skola som de vill ha sina barn i och att då säga att den ska stängas rakt av är oerhört allvarligt, säger kommunalrådet Olle Johansson (S).

I båda breven klargörs det att kommunen är redo att ta över eleverna om tillståndet dras in, precis så som Skollagen kräver.