– Vi ser att det har blivit en ökad arbetsbelastning för den personal som är kvar, säger Heikki Bodsunder på Lärarförbundet.

Han tycker att signalerna är tydliga.

– Folk har blivit sjukskrivna. En del har slutat och väldigt tydligt talat om vad det beror på, säger han.

För honom är kopplingen klar. När de kommungemensamma grupperna för elever med väldigt stort behov av stöd avvecklades kompenserade enheter det genom att ta in mer personal, ofta elevassistenter, för att klara de här eleverna.

– Nu är de borta och då är det svårt för den personal som är kvar att hinna och mäkta med.

Bakgrunden är att det sent förra året upptäcktes att skolor hade anställt mer personal än det fanns pengar till. Utbildningsnämnden gick back med 50 miljoner. I år har nämnden fått ett tillskott på 46 miljoner och ett mycket tydligt uppdrag att hålla sig inom sin budget, vilket innebar att skolor måste göra sig av med personal. En del anställningar kunde avslutas under vårterminen, men de flesta löpte vårterminen ut så det blev inför höstterminen som de stora neddragningarna gjordes.

Heikki Bodsunder konstaterar att det förstås är olika jobbigt på olika skolor, men han ser en risk att en del enheter kommer att få svårt att rekrytera den personal som behövs på grund av hur förutsättningarna ser ut.

– Och om personalen har det tufft kan ju eleverna ha det ännu tuffare, säger Heikki Bodsunder.

Niclas Sjöström på Lärarnas Riksförbund berättar också om medlemmar som tycker att det blivit tuffare. Men han tycker att det är lite för tidigt att säkert säga hur det är och vad det beror på.

Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden, förklarar att de rapporter han fått beskriver en bra läsårsstart.

– Det kan säkert finnas ställen där det varit problem, men jag har inte fått några sådana signaler, säger han.

Roger Eklund-Åkesson (M) är andra vice ordförande i utbildningsnämnden och säger att han fått ungefär samma bild i nämnden, men han har också hört av föräldrar.

– Jag har fått en del signaler från föräldrar som säger att det har blivit jättesvårt för deras barn, men hur utbrett det är vet jag inte.

I den senast presenterade ekonomiska uppföljningen för nämnden flaggades för ett underskott på kanske 17 miljoner i budgeten på 3,5 miljarder. En ny prognos kommer om ett par veckor och enligt utbildningskontorets ekonomichef kommer den att se bättre ut.