Norrköpings Tidningars räckvidd för papperstidningen ökade med 8 000 läsare under förra året till 91 000 läsare.

– Att vår satsning på papperstidningen, när vi valde att göra tjockare tidningar under 2016 än 2015, också visar sig i statistiken är fantastiskt och glädjande på många sätt, säger NT:s chefredaktör Mats Willner.

– Mediebranschen är ju i en ständig förändring med tuff konkurrens på många håll. Vi valde att satsa både digitalt och på att ge våra pappersprenumeranter mycket innehåll, som var bra och vässat. Det har gett resultat.

NT:s räckvidd ökar från 83 000 läsare under 2015 till 91 000 läsare under 2016. Ungefär hälften av ökningen kan härledas till e-tidningen, som numera ingår i statistisken.

– Vi kan inte lura läsarna. Vi måste fortsätta producera bra journalistik och leverera ett innehåll som gör tidningen bättre, menar Mats Willner.

Digitalt har nt.se cirka 200 000 läsare varje vecka. När man slår samman allt – tidning, webb och tv – så når NT 82 procent av invånarna (16 år och äldre) i sitt distrikt.