Att området är förorenat känner han till sedan tidigare eftersom mindre omfattande mätningar gjorts när man investerat i området. Till exempel när industrispåret byggdes. Men att också inomhusluften kan vara påverkad visste han inte. När vi pratar med honom har han inte fått rapporten.

Han påpekar också att den kontorsbyggnad som ligger på Slottshagen 1:7 inte används som kontor. Här finns bara personalutrymmen som dusch och fikarum.

Ska göras mätningar

Artikelbild

| Andvänds knappt. Stefan Lindström berättar att den undersökta tomten numera mest används för uppställning av företagets containrar.

Platschefen Stefan Lindström visar oss runt på den förorenade tomten och berättar att den numera bara används för uppställning av containrar.

Kontoret ligger på en angränsande tomt där också den mesta verksamheten pågår. Enligt rapporten kan den tomten också innehålla föroreningar varför miljökonsultföretaget Niras rekommenderar att mätningar görs också där.

Ägs av kommunen

Fastigheterna i området ägs av Norrköpings kommun sedan några år. Men det innebär inte att det är kommunen som ska stå för saneringskostnaderna, när det blir aktuellt. Det är alltid den verksamhetsutövare, som orsakat skadan, som också ska bekosta saneringen. I det här fallet först och främst Civilförsvarsförbundet, det vill säga staten. Det kan dock bli aktuellt att också andra företag som haft verksamheter på området senare får vara med och betala, om man kan visa att de också handskats med petroleumprodukter på ett ovarsamt sätt.

Artikelbild

Det är kommunens miljökontor som har tillsynsansvaret. Där har man precis fått rapporten och ska nu fundera på hur man ska gå vidare med anledning av undersökningens resultat.