Läs mer: Huvudkontoret i Norrköping hårt drabbat i sparpaket.

– Det är klart att det blir oroligt när man reducerar antalet anställda, säger Josip Jovasevic, regional samordnare på fackförbundet Seko i region öst.

Kriminalvården har dragits med stora underskott. Jovasevic har förståelse för att det måste sparas – men från fackets sida är man ändå kritiska.

Artikelbild

| Elisabet Åbjörnsson Hollmark, kriminalvårdsdirektör, ser besparingarna som nödvändiga.

– Vi är inte överens med ledningen om beslutet. Det här innebär att vi måste sänka våra ambitioner. Det kommer att påverka kvaliteten och våra resultat, säger Josip Jovasevic.

Det är genom bland annat indragna vakanser och nya pensionslösningar som uppsägningar ska kunna undvikas.

– Det här kommer att försämra arbetsmiljön för medarbetarna. Arbetsbelastningen ökar när man har vakanser men inte anställer personal, säger Josip Jovasevic.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark är kriminalvårdsdirektör på Kriminalvården. Hon medger att det kärva ekonomiska läget innebär att myndigheten kan få problem att utföra sina uppdrag som tidigare. Att dra in tjänster på huvudkontoret är en åtgärd för att få "en ekonomi i balans".

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) beklagar de aviserade neddragningarna på Kriminalvårdens huvudkontor.

– Vi har en svår situation med ett budgetunderskott på 560 miljoner kronor när vi gick in i 2019. Vi har tittat på effektiviseringar, men nu måste vi även göra besparingar.

I nuläget ser man inga möjligheter att minska antalet anställda på häkten och anstalter. Arbetsbördan där är allt för stor. Därför blir en åtgärd att se över organisationen på huvudkontoret.

– Men när vi minskar antalet anställda innebär det naturligtvis att vi måste se över våra ambitionsnivåer, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Medan stora satsningar på polisen aviserats måste Kriminalvården alltså spara. Elisabet Åbjörnsson Hollmark menar att fördelningen av resurser blivit ojämn.

– Man inte har sett över hela rättskedjan. Det har gjort att vi fått väldigt svårt att klara vårt grunduppdrag, säger hon.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, beklagar att jobben försvinner. Samtidigt överrumplades han inte när beskedet kom.

– Jag kan som lekman förstå att om situationen på häktena och fängelserna är väldigt ansträngd, ja då är det inte lätt att dra ner där. Jag förstår att det då blir huvudkontoret som drabbas.

Han har redan tidigare påvisat Kriminalvårdens ansträngda läge i samtal med regeringen.

– Vi hoppas att det i vårbudgeten kommer beslut som gör att man kan planera mer långsiktigt, säger Lars Stjernkvist (S).