Det senaste halvåret har personal och ungdomar på NP-center, Neuropsykiatriskt Center, varit oroliga för att verksamheten inte ska få fortsätta. Istället för att permanenta projektet i somras så ville socialnämnden enbart förlänga det. Nu har beslutet tagits och NP-center permanentas.

Ett 50-tal ungdomar får hjälp via centret. Hur hjälpen ser ut beror på ungdomarna själva och deras familjer.

– Vi jobbar med relationer och vi är mobila. Vi försöker att vara flexibla och är där ungdomarna vill vara. Till exempel träffar jag en ungdom hemma och en annan på ett fik medan det finns dem som jag hämtar och skjutsar till mitt kontor, säger Tobias Svedman, psykolog.

Artikelbild

| Resursteamet jobbar med alla situationer som ungdomarna hamnar i. Skolan, familjen och fritiden.

Jobbar brett

Teamet jobbar både med skolsituationen, familjelivet och fritiden. Utöver resursteamet finns ett korttidsboende där cirka 15 ungdomar kan bo. Man behöver inte ha fått en diagnos för att tas emot utan alla som har svårigheter inom neuropsykiatrin kan söka hjälp.

– Problematiken ska ha varit långvarig då de kommer till oss. Här är ungdomarna i fokus men vi jobbar med hela familjen och situationer runt omkring. Vi hjälper ungdomarna att förstå och lär dem hur de kan bemöta sina problem. Många tycker att det är de här ungdomarna som är problemet men jag frågar mig om det inte är hela vårt system som är fel, säger Tobias Svedman.

Ett mål i framtiden är att teamet ska kunna ta emot även yngre barn.

Artikelbild

| Resursteamet jobbar med alla situationer som ungdomarna hamnar i. Skolan, familjen och fritiden.

– Det viktiga att vi försöker få ungdomarna att förstå samspelet även om de många gånger tycker att det är andra människor som gör fel, säger han.