Det är kommunen som äger infrastrukturen för kollektivtrafiken och som – om politikerna beslutar så – kommer att bygga Ljuralänken, men Östgötatrafiken ansvarar för själva trafiken.

Nu har Östgötatrafiken tagit fram ett trafikeringsförslag för spårvägsnätet i Norrköping utifrån att Ljuralänken byggs. I förslaget finns tre spårvägslinjer i stället för dagens två. Det betyder att Östgötatrafiken, precis som kommunen, tycker att Klingsbergsslingan åter ska trafikeras och att den linjen sedan ska ta sig till Resecentrum via Östra Promenaden, medan linjen från Kvarnberget rätas ut med hjälp av Ljuralänken och genom att köra Drottninggatan rakt ner till Resecentrum.

– Vi ser Ljuralänken som en del i utvecklingen av spårvägstrafiken i Norrköping, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötatrafiken.

Artikelbild

Tillsammans med tätare turer på kvällar och helger tror Östgötatrafiken att det här kan öka resandet med ungefär nio procent.

I trafikeringsförslaget beskrivs dagens spårvägstrafik som att den lider av låga hastigheter, en del hållplatser som ligger väldigt tätt och en del hållplatser som bara utnyttjas marginellt. Det handlar om framkomligheten och det handlar om att täta stopp sänker medelhastigheten.

– Det är alltid en avvägning om man ska stanna ofta eller inte. När jag sitter på spårvagnen vill jag ju komma fram så fort som möjligt, säger Mattias Näsström.

I förslaget pekas ett antal hållplatser ut som anses kunna läggas ner, till exempel den på Drottninggatan vid Hospitalsgatan och den på Nygatan vid Stortorget.

Artikelbild

Mattias Näsström hänvisar till forskning som visar att det vi tycker är viktigaste med kollektivtrafik är att resa rakt, snabbt och att turerna är täta. Färre hållplatser snabbar upp trafiken och kan bidra till öka turtätheten.

– Vi ser att kollektivtrafikresandet i Norrköping inte utvecklats så bra de senaste åren. Utvecklingen i Linköping har varit väsentligt bättre. Vi tror att det finns en potential i spårvägstrafiken och att det nuvarande linjenätet har sina begränsningar, säger han.

För kommunen blir trafikeringsförslaget en del av underlaget i det fortsatta detaljplanearbetet för Ljuralänken. Efter vårens medborgardialog om spårdragningen och om utformningen av Kristinaplatsen beräknas politikerna få ta ställning till ett förslag på detaljplan någon gång i vår.