Mannen och flickan, som vid tidpunkten var 13-14 år gammal, fick kontakt via en mötesplats för unga på internet. Så småningom övergick de till att ha kontakt genom andra webbplatser, sms och Skype.

Vid ett flertal tillfällen uppmanade mannen flickan att utföra sexuella handlingar på sig själv framför webbkameran. "I några fall har förslagen upprepats och närmast framstått som övertalning", skriver tingsrätten i domen.

Vid sju tillfällen spelade mannen dessutom in flickans agerande via dataprogram, något som hon var ovetande till.

Mannen har medgett att han haft kontakt med flickan och att kontakterna innefattat sexuell posering, men förnekar brott. Han säger sig inte ha förstått att flickan var under 15 år och menar att ålderskillnaden mellan dem inte är så stor att han ska dömas för brott.

Norrköpings tingsrätt slår dock fast att mannen haft skälig anledning att anta att flickan var minderårig och att han inte kan undgå ansvar.

Brotten rubriceras som utnyttjande av barn för sexuell posering samt barnpornografibrott. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter.

Händelserna utspelade sig under år 2011 och 2012. Mannen är tidigare ostraffad.