– Jag förstår att det är dags för en debatt om äldrevården och demensvården, säger hon och överlämnar de båda pappersbuntarna, med blågula rosetter, till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Och debatt blir det här mellan Augustifestens åkattraktioner och porten till Hedvigs kyrka.

Här finns anhöriga, personal, engagerade kommuninvånare och politiker från nästan alla partier. Och Berit Malmqvist, med vana att protesterna mot beslut hon ogillar, har ordnat med högtalaranläggning.

Artikelbild

Wiwi Heggblad pratar om Gläntan - dagverksamheten i Krokek för personer med demenssjukdom. Dit går hennes man Pelle varenda vardag, men om ett par veckor läggs verksamheten ner efter beslut i vård- och omsorgsnämnden.

– Det är det tokigaste de har hittat på, säger Wiwi Heggblad och det hon hoppas kunna uppnå är att beslutet rivs.

Överklagat är det i alla fall, men det lär ta ett tag till innan Förvaltningsrättens dom kommer.

Hon pratar om sin 94-åriga mamma Kerstin, som vill till äldreboende. Kommunen sade nej, Förvaltningsrätten sade ja och kommunen har begärt att den domen ska prövas av Kammarrätten.

Artikelbild

| Pratstund. Mellan Augustifestens gungor och karuseller pratar Lars Stjernkvist och Wiwi Heggblad om äldrevård.

Wiwi Heggblad läser högt ut både Socialdemokraternas och Kristdemokraternas valmanifest om hur människor ska gå för marknaden och hur vård och omsorg måste utformas efter den enskildes behov.

– Jag tycker inte nåt av manifesten är uppfyllda.

Artikelbild

Lars Stjernkvist pratar om nödvändigheten att hålla budgeten och om de svåra prioriteringar som är politikers uppdrag när både föräldrar till barn och anhöriga till äldre visar på stora behov.

Han tycker att de argument som vård- och omsorgsnämnden använder för beslutet håller.

Artikelbild

| Löfte. Wiwi Heggblad får kaffe, men inte det löfte hon helst hoppats på av Lars Stjernkvist.

– Av det jag sett hittills har jag full förståelse för beslutet, säger han, men lovar att lyssna och läsa det han får till sig.

En efter en greppar mikrofonen och berättar hur svårt det är med förändringar för demenssjuka och ifrågasätter den besparing som stängningen är tänkt att ge.

Artikelbild

| Lyssnar. Lars Stjernkvist förklarar att han lyssnar och ska läsa det han fått till sig.

– Kostnaderna kommer att bli större, säger Birgitta Hasselrot, som tidigare varit ansvarig tjänsteman för äldrevården i kommunen.

Hemtjänstbehovet kommer att öka, anhöriga slita ut sig och behovet av äldreboende komma tidigare.

Artikelbild

– Och när man har ont om platser på äldreboenden måste man se till att de som är hemma har ett bra stöd, säger hon.

Hans Johanssons hustru Eva besöker Gläntan och först spricker rösten för honom när han vill förklara vad det betyder.

Artikelbild

| Protestllistor. I fredags överlämnade Wiwi Heggblad protestlistor med över 700 namn till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

– Jag har hållit på ett år att skola in min fru. Ska jag behöva ha samma helvete en gång till, säger han.

Det blir en lång debatt om bristen på äldreboenden och om äldres behov.

Artikelbild

| Wiwi Heggblad lämnar över namnlistor för en värdig äldreomsorg och mot nedläggningen av Gläntan till Lars Stjernkvist.

Det blir både en del hårda ord och en del tårar.

– Det är klart att man blir berörd framförallt av vittnesmålen från anhöriga, säger Lars Stjernkvist när mötet avslutas för en kaffestund inne i Rådhuset med en lite mindre grupp.

Artikelbild

Vad säger du om det här med att kostnaderna i stället kan komma att öka?

– Självklart är det ett argument som man måste pröva. Vård- och omsorgsnämnden säger att de gjort det, men självklart måste man ställa frågan igen.

Artikelbild

Wiwi Heggblad känner sig nöjd efteråt, trots att hon inte fick det besked hon helst ville, nämligen att beslutet att lägga ner Gläntan rivs upp.

– Jag tror ändå att Lars Stjernkvist tog till sig en hel del, säger hon.