Dataföreningen delade för femtonde året i rad ut det så kallade Kjell Hultman-stipendiet. Det gick i år till IT-säkerhetsansvarige David Heed i Örebro och säkerhetsskyddschef Jens Johanson i Norrköping som fick ta emot priset för sina insatser inom riskhantering och informationssäkerhet med motiveringen:

"Två personer som genom sitt agerande i en kritisk situation med svåra prioriteringar stått upp för de professionella principer hans yrkesroll är avsedd att upprätthålla. Konsekvensen har blivit ett fokus på informationssäkerhet som påtagligt kommer att öka skyddet av känslig information hos såväl offentlig sektor som näringsliv. De har satt informationssäkerhet på den nationella kartan för digitalisering".

Kjell Hultman-stipendiet är Dataföreningens årliga pris som delas ut till en person som verkar för sund utveckling och användning av IT för samhället och som vinnare får man ta emot en prissumma på 10 000 kronor.

Det här var andra gången på kort tid som medarbetare har prisats för sina arbetsinsatser under IT-läckan på Transportstyrelsen. I februari fick fyra medarbetare, en av dem Jens Johanson, pris för att ha visat integritet och civilkurage.