I spåren av Julian Assange och den uppmärksammade visselblåsarsajten Wikileaks lanserade Piratpartiet i Norrköping idag en liknande hemsida för Norrköping. Tanken bakom initiativet är att vem som helst ska kunna anmäla missförhållanden inom kommun och kommunal verksamhet, helt anonymt. Torbjörn Wester, ordförande och förstanamn på partiets kommunlista, menar att Piratpartiet är trötta på kommunala skandaler.

– De senaste åren har skandalerna handlat om alltifrån mutade tjänstemän på stadsbyggnadskontoret till arbetslösa som tvingas till kroppsvisitationer i kommunala arbetsmarknadsprojekt. Vi ser att behovet av en lokal visselblåsarsajt finns här och lanserar därför Norrköpingleaks.

Torbjörn Wester och hans parti anser att det är dags för ett paradigmskifte när det kommer till öppenheten inom Norrköpings kommun. Partiets vision är att allmänheten ska kunna granska kommunens arbete i olika frågor på en lika detaljerad nivå som en revisor. Idag menar man att kommunens egen hemsida är allt för dålig när det kommer till granskning, och förhoppningen med Norrköpingleaks är att kommunen ska ta över driften av den så småningom.

Artikelbild

– Vi tycker att det måste ligga i kommunens intresse att det finns möjlighet att anonymt larma om missförhållanden.

Tror ni att kommunen är intresserad av att ta över sajten?

– Det är en fråga för de andra partierna. Men de borde absolut vara det.

Den som vill anmäla ett missförhållande kan nu gå in på hemsidan och fylla i ett formulär. Partiet har utsett två personer från den lokala styrelsen som ska arbeta med de tipsen som kommer in och enligt Torbjörn Wester ska uppgifter endast publiceras om de kan verifieras.

– Vi tar in tips, undersöker dem och ser om det finns underlag för publicering. Vad som helst kommer självklart inte publiceras.

Hur tänker ni kring namnpublicering och bilder?

– I den mån som uppgifterna handlar om ansvariga politiker och tjänstemän är vi beredda att göra namnpubliceringar. Men det är ingen häxjaktssida på etablerade politiker. Det är en sida för att komma tillrätta med ett strukturellt problem med bristande öppenhet och transparens.