Cecilia S Aldén är affärsområdeschef på Castellum Fastigheter i Östergötland, som i höstas tog över fastigheten och nu har fått ett positivt så kallat planbesked från samhällsplaneringsnämnden.

– Vi tror att det finns ett behov av moderna kontorsytor och att Norrköping fortsätter att växa och då kommer behovet av kontorsytor också att växa, säger hon och tillägger att det också blir garage så p-platserna ska inte minska.

Hon ser det som ett attraktivt läge nu och det blir inte sämre med Ostlänken och det nya Resecentrum.

Artikelbild

| Det här är en idé om hur det nya huset på Kungsgatan skulle kunna se ut.

– Kungsgatan skulle kunna vara något mera än i dag. I stället för att mötas av ett slitet parkeringshus skulle man kunna mötas av något som är riktigt snyggt.

Polishuset på andra sidan Norr Tull är 13 våningar högt och det är anledningen till att Castellum för fram just den höjden för hörnet av Norra promenaden och Kungsgatan.

– Men så högt tror jag inte att vi kommer att få bygga, säger Cecilia S Aldén.

Annars är det fem eller sex våningar som planeras, den höjd som gäller i dag.

Artikelbild

| Dagens p-hus kan ersättas av ett modernt kontorshus.

I samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse till nämnden beskrivs hur det här en gång var en av entréerna till staden och hur kvarteret framöver kommer att möta de nya stadskvarteren norr om nya Resecentrum. Det anses viktigt att ta hänsyn till den befintliga stadsmiljön och dess karaktär. Samtidigt finns ett politiskt mål om att pröva högre höjder i detaljplaner.

Först under hösten nästa år beräknas arbetet med en ny detaljplan påbörjas och den kan tidigast vara klar 2021.