Det var under en kortare period på våren och försommaren förra året, som pojken inte kunde vara på korttidsboendet som han brukar. Anledningen till detta var att nya regler för verksamheten gjorde att han inte kunde få sin medicin på boendet som tidigare. Därför tvingades han stanna hemma och var därmed beroende av personlig assistans.

Vissa vardagar brukade pojken vara i skolan under dagen, men på helgerna tillbringade han åtta timmar extra per dag på korttidsboendet. Kommunen beräknade dock pojkens hjälpbehov utifrån en genomsnittsräkning av korttidstimmarna och beviljade bara 87 av de yrkade 103 stycken.

Nu slår Förvaltningsrätten fast att kommunen även skulle ha beviljat de 16 timmarna som avsåg två helgdagar och att kommunen därmed inte tillgodosett pojkens behov av assistans. Pojken har nu rätt till retroaktiv ersättning för de förlorade timmarna.