Det var den 22 november förra året som polisen bröt upp en lägenhetsdörr på Smedstugugatan i Norrköping. Anledningen till ingripandet var att verkställa en husrannsakan.

Bostadsrättsföreningen begärde ersättning hos Polismyndigheten med anledning av reparationskostnaderna, som nu beviljas.

Ersättningen uppgår till totalt 38 591 kronor.