När polispatrullen kom till skolan hade skolpersonal särat på de inblandade eleverna så att de satt i olika rum i skolan. Polisen har tagit emot fyra anmälningar som rör olaga hot och eventuellt även misshandel.

Det är ännu inte klartlagt exakt vad som har hänt mellan de inblandade men det kan handla om två grupperingar av elever som blivit oense. Polisen ska utreda händelsen vidare och de inblandade personerna är samtliga pojkar och alla är över 18 år.