Aftonbladet uppger att statistiken över utlänningskontrollerna har havererat. Undet perioden januari–oktober i år finns inga siffror på hur många inre utlänningskontroller som har gjorts.

I fjol utfördes 18 857 inre utlänningskontroller, drygt hälften så många som för fem år sedan. I fjol avvisades 2 886 personer ur landet, antingen direkt vid gränsen eller efter kontroll som skedde inom tre månader från det att personens ankomst registrerades.

Gränspolisen i Norrköping, som ingår i regionen Södermanland, Östergötland och Jönköping, märker också av röran i redovisningssystemet:

Artikelbild

| Kontrollerar asylsökande. I slutet av 2015 gjordes tillfälliga gränskontroller av flyktingar som anlände till Sverige. Här är det passagerare på Hyllie station i Malmö som kontrolleras.

– Om vi stoppar ett fordon med en utländsk förare så försvinner den kontrollen bort i en massa annan statistik, säger polisinspektör Per Johansson.

Det är i rubriceringen av ingripandet som det inte framgår tydligt nog att det är en inre utlänningskontroll. I vissa fall kan inte polisen heller avvisa personer ur landet:

– För en somalier som inte vill åka hem kan vi inte verkställa avvisningen, för Somalia tar inte emot medborgarna, säger Per Johansson.

– Iran har samma inställning, de tar inte inte emot medborgare som inte vill åka hem. De inre utlänningskontrollerna kan bli lite "vad som helst", och det kan ibland också konstateras att man inte vet vem personen ifråga är och att det inte finns något land att skicka honom till.

Artikelbild

| Protestanter. En grupp asylsökande som protesterar mot avvisningar. Demonstrationen hölls i augusti på Medborgarplatsen i Stockholm.

Det finns en del förvaringsanläggningar för personer som ska avvisas på grund av nekat uppehållstillstånd. I Flen finns en sådan anläggning, men Per Johansson ser behov av fler:

– Vi har mycket asylboenden runt om, och några av de boende får avslag på sina asylansökningar. Vi skulle behöva ha ett förvar här, i anslutning till Migrationsverket, säger han.

Artikelbild

| Gränskontroll. Polisen på plats vid Öresundsbrons betal- och tullstation på Lernacken utanför Malmö i november 2015, när det infördes tillfällig gränskontroll.

Dessutom måste det finnas utrymmen för andra medborgare som ska avvisas ur landet:

– I Norrköping och Linköping griper vi många som är skrivna i Ukraina, Georgien och Vitryssland, och som kommer hit för att stjäla, säger Per Johansson.

Gränspolisen i regionen har bland annat koll på de som anländer via flygplatserna och hamnarna. Sverige ingår i Schengenavtalet, som omfattar 22 nationer i Europa, som avskaffat inre gränskontroll – och det försvårar också för polisen:

– Man kan flyga från Skavsta runt om i Europa utan att visa pass. Inom Schengen har vi ingen större möjlighet att göra kontroller, säger Per Johansson.