Den 27-årige mannen har tillsammans med sin advokat Edward Lundqvist skickat in en jävsanmälan till överåklagaren på Ekobrottsmyndigheten. Vi har tagit del av jävsanmälan, där det framförs att den 27-årige mannen gjort gällande att hans roll i nätverket har varit begränsad och att det har funnits andra inblandade, men att det inte har bekräftats av åklagaren.

De pekar också på en intervju med Sveriges Radio där åklagaren tydligt förnekat att det funnits spår till andra.

Försvaret konstaterar att de inte har fått ut några uppgifter om att andra skulle ha varit inblandade. Uppgifterna finns inte redovisade i förundersökningsprotokollet och inte heller i sidomaterialet, den så kallade slasken.

Efter egna efterforskningar har dock försvaret fått fram bland annat ett åklagardirektiv, där det står att "det finns bilder på prov som någon annan tagit under provdagen. Eventuellt kan man få fram vart denna provdeltagare befunnit sig och vem eller vilka som varit provledare där/.../ Utrymme finns emellertid inte att låta utredningen växa ytterligare".

– Det är klart att det är en anmärkningsvärd situation och det är självklart att försvaret ska lyfta fram när det till synes har begåtts fel. Alla har rätt till en rättvis rättegång och en av våra invändningar under rättegången var att min klient inte hade gjort allt som åklagaren ville lägga honom till last. Det är allvarligt att åklagare och polis inte gick till botten och undersökte om fler var inblandade när de hade indikationer på det och försvaret gjorde den invändningen, säger advokat Edward Lundqvist.

Han säger att en åtalad har rätt att få ta del av allt material.

– Det är mycket anmärkningsvärt att de här uppgifterna inte finns med vare sig i förundersökningsprotokollet eller slasken, utan att vi var tvungna att göra ingående egna efterforskningar för att få fram det, säger Edward Lundqvist.

Försvaret anser därför att åklagarna inte har agerat opartiskt och tycker att de ska bytas ut.

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att Överåklagarens kansli på Ekobrottsmyndigheten har mottagit en jävsanmälan avseende åklagarna i målet.

"Det som sker nu är att Ekobrottsmyndighetens överåklagare kommer hantera ärendet och därefter fatta beslut i saken. För att inte föregå den prövning av anmälan som ska göras kommer vi inte att kommentera några uppgifter eller påståenden i anmälan", skriver pressekreterare Niklas Ahlgren i ett mejl.