– Jag tror att nattfotboll, och alla andra aktiviteter som man kan hitta på till ungdomar, är bra, säger han.

Statistiken visar att under den tid som Assyriska IF har arrangerat nattfotboll och spontanidrott i Hagebyhallen, från klockan 19 till 24 på lördagskvällar, har brottsanmälningarna i stadsdelen minskat med 46 procent 2016 jämfört med 2015, från 42 till 23. Största nedgången var i kategorin övriga brott, som minskade från 13 till tre.

Förutom polisens närvaro och nattfotboll förekommer andra förebyggande insatser i stan:

Artikelbild

| Välkommet bidrag. Kommunpolis Peter Johansson säger att det är svårt att veta exakt vilka insatser som leder till minskad brottslighet, men välkomnar nattfotbollen i Hageby.

– I Klockaretorpet har man kvällsvandringar i en grupp som kallas KIS, Klockaretorpet i samverkan. De startar vid 18-tiden på helgerna, säger Peter Johansson som ett exempel.

Har ni sett om brottsligheten där har minskat, på grund av kvällsvandringarna?

– Det är svårt att hänskjuta brottstrender till en viss insats. Det är många faktorer som påverkar, säger han.

– Ju mer insatser som görs, och ju fler vuxna som engagerar sig, desto bättre, säger han.