Det var fyra, något spända politiker som slog sig ned vid bordet i den fullsatta Sjövikskyrkan i Kolmården på tisdagskvällen. Upprörda invånare, personal och anhöriga till boende på demensboendet Villa Sjöängen hade samlats för att ställa frågor och uttrycka sitt missnöje. Alla ledamöter i vård- och omsorgsnämnden var inbjudna, men få dök upp.

– "Bättre fly än illa fäkta", kommenterade moderatorn Åke Karlsson (LPo) till publikens skratt.

Det var många som ville berätta om verksamheten, vad den betytt för dem, anhöriga och vårdtagare. Villa Sjöängen, som varit i kommunens ägo i fem år, är ett litet demensboende med 15 platser. Verksamheten hyllas för sitt naturnära läge, få boende i mindre och hemtrevliga lokaler, öppna kök, låg användning av mediciner och kompetent personal.

Artikelbild

| Marina Eriksson, Anette Sjöberg och Paula Storbacka arbetar på Villa Sjöängen.

– Hur kan man ta beslut att lägga ned en sådan väl fungerade verksamhet? undrade Åke Karlsson.

– Nu låter det som att vi ska lägga ned verksamheten, det ska vi inte, svarade Jan-Olov Karlsson Fält (S).

– Personalen får följa med och anledningen till att vi gör det här är att vi inte ska få någon anmärkning från myndigheter.

Det var i maj förra året som en enig vård- och omsorgsnämnd beslutade att boendet skulle stängas eftersom huset var i behov av renovering för att uppfylla kraven för särskilt boende. Personal och boende ska flyttas till det nybyggda äldreboendet på Kolonigatan i Skarphagen och lokalerna göras om till ett boende för personer med funktionsnedsättning, LSS-boende. I maj i år togs beslutet på nytt av den nya nämnden, återigen i enighet. Vad renoveringsbehovet består av har politikerna fått till sig muntligen och genom ett protokoll från en hygienrond 2015, där det bland annat står om en tvättstuga som måste göras om. Men renoveringsbehovet var något undersköterskan Marina Eriksson slog hål på under mötet, punkt för punkt.

Artikelbild

| Wiwi Heggblad har samlat in över 1 500 namnunderskrifter mot stängningen av Villa Sjöängen.

– Det här är bara nonsens, det är saker som går att lösa lätt, avslutade hon.

Det nybyggda boendet är utformat på ett helt annat sätt.

Artikelbild

| Åke Karlsson (LPo) ledde mötet.

– Det är ett jättestort hus med stängda kök och korridorer utan hemkänsla. Det passar inte våra boende, sa Marina Eriksson.

Just nu har kommunen för många platser på äldreboenden och för få platser på LSS-boenden. Något som lyfte frågan om huruvida det påverkat beslutet.

– Jag tror att de vill ha huset till LSS och har hittat på argumenten om renovering i efterhand, sa Marina Eriksson.

Roger Eklund-Åkesson (M) höll med om att över- och underskotten på platser kan ha påverkat:

– Jag skulle gissa att det har inverkat, ja, sa han.

Men Erik Tingberg (KD) höll inte med.

– Nej, det handlar snarare om att det finns ett renoveringsbehov och när man ändå måste flytta och har ett stort, nytt äldreboende och behov av ett LSS-boende är det bättre att göra såhär.

Politikerna var dock eniga om att titta närmare på frågan och begära in mer underlag om renoveringsbehovet. Skriftligen.