Lärarbristen gör att siffran sjunkit för hela riket, men Norrköping har tappat mera och ligger under rikssnittet.

Skillnaden mellan de drygt 60 grundskolorna i kommunen är stor. Det finns både kommunala och fristående skolor som ligger både rejält under och rejält över genomsnittet för kommunen.

– Vi har skolor med bra behörighet och skolor med sämre och de med sämre har svårare att rekrytera behöriga lärare, säger Heikki Bodsunder på Lärarförbundet.

Artikelbild

| Heikki Bodsunder, Lärarförbundet, tycker inte att eleverna får en likvärdig skola.

Hans slutsats är att skolan därmed inte är likvärdig för eleverna.

Det finns två olika fackförbund för lärare. Niclas Sjöström finns på Lärarnas Riksförbund.

– Om jag skulle ut och jobba imorgon och insåg att jag skulle bli den enda behöriga matte-no-läraren på en skola skulle jag inte ta det jobbet. Då skulle jag få jobba ihjäl mig för att stötta andra och sätta betyg och inte kunna fokusera på mitt eget uppdrag, säger han.

Lärarförbundet organiserar förskollärare, som också är ett bristyrke

Artikelbild

| Niclas Sjöström, Lärarnas Riksförbund, skulle inte ta jobbet som ensam behörig matte-nolärare på en skola.

– Det var väldigt nära att förskolor blivit barnstugor i år, säger Heikki Bodsunder.

Hans uppfattning är att det måste finnas åtminstone en förskollärare på en enhet för att den ens ska kunna kallas förskola och det är precis i det läget en del förskolor är. Alltså en enda förskollärare på en hel förskola.

Inför förra valet var skolan och lärarna en valfråga för många partier.

I sin överenskommelse för mandatperioden skrev den nu styrande Kvartetten om att tillföra skolan mera resurser, locka de bästa lärarna och höja lärarlönerna för att fler elever skulla klara kunskapsmålen.

Skolan har tillförts mera pengar. Lärarna har fått löneökningar utöver centrala avtal. Andel behöriga lärare har ändå sjunkit.

Både Heikki Bodsunder och Niclas Sjöström har med lönerna på sin lista över vad de anser behövs för att kommunen ska kunna locka till sig fler behöriga lärare.

– Förra läsåret såg vi att nyutexaminerade lärare fick ganska hyfsad lön, men om du var varm i kläderna och intresserad av att flytta kunde du få avsevärt mer i grannkommuner, säger Heikki Bodsunder och ser skillnaden som tillräckligt stor för att motivera både reskostnad och restid.

Niclas Sjöström ser också en förbättring, men tycker att bilden är splittrad. Det finns lärare som har en bra lön, men också de med tio års erfarenhet som inte ens tjänar 30 000 kronor i månaden.

Lönen är en av flera faktorer på hans lista. Att renodla läraruppdraget och anställa andra yrkesgrupper står också där.

– Vi kan trösta barn och vara rastvakter, men andra är bättre på det och vi är bäst på annat, säger han.

Slitna lokaler som inte är anpassade efter verksamheten och slamriga paviljonger är en annan sak han tar upp.

– Nu bygger man ganska mycket, men det är för sent och underhållet har varit för eftersatt.

Fortbildning nämner han också. Även om han ser bra satsningar, ser han också brister när det gäller möjligheten till individuell fortbildning.

Heikki Bodsunder talar om behovet av en rimlig arbetsbörda.

– Man har maxat lärarnas tid att undervisa och så är det all denna dokumentation. Staten har tagit bort en del, men kommunen har kastat in mer i stället.

Ett nytt lokalt kollektivavtal står med på hans lista.

– Tydliga spelregler skulle vara bra. Nu kan två personer på var sin skola och med samma uppgifter ha helt olika villkor och det skapar irritation.

En vettig arbetsplats för varje lärare är en annan sak som Heikki Bodsunder tar upp.