Gående och cyklister får räkna med att det blir lite rörigt när de passerar Spången. Under våren inleds nämligen ett förstärkningsarbete under själva gång- och cykelvägen.

Det område som behöver förstärkas ligger på norra sidan, längs med Strömmen mellan Sandgatan och Vattengatan.

Trots arbetet ska det enligt Norrköpings kommun vara möjligt att gå som vanlig när man passerar. Kommunen ber dock Norrköpingsborna om att visa hänsyn till arbetarna på plats.

Artikelbild

| Gång- och cykalbanan intill Spången måste förstärkas.

Arbetet planeras bli helt klart under sommaren 2019.