Stadsplaneringsnämnden har godkänt att man skjuter till ytterligare miljoner på exploateringsprojektet Ljura/Söderport. Budgeten för ombyggnaden av Ljurafältet låg på 9 miljoner, men nu tillsätts ytterligare 3,3 miljoner.

Det landar dock inte där. Enligt den nuvarande prognosen för ombyggnaden av park och torg slutar notan på 13,7 miljoner – det vill säga 4,7 miljoner kronor över budget.

Anledningen är att kostnaden för marksanering av Ljurafältet, området mellan Hagebygatan och Ljuragatan, har ökat markant.

Artikelbild

Marksanering. Kostnaden för ombyggnaden ökar då marksaneringen blir dyrare än väntat. Förorenad mark måste plockas bort.

– När det gäller sanering av mark är det väldigt svårt att inför veta hur mycket jobb som krävs. Det är först när man börjat gräva som det man ser hur mycket massor det rör sig om, säger Karl Braune, handläggare vid Stadsbyggnadskontoret.

På Ljurafältet har det visat sig vara betydligt mer markmassor som måste plockas bort.

– Det finns ju inga andra alternativ än att ta bort allt. Det är bra att vi får upp de förorenade massorna, säger Braune.

Vad är det för typ av förorenade massor?
Artikelbild

Invigning. Den ökade arbetsinsatsen ska inte påverka tidsramen. Parken beräknas öppna till sommaren.

– Det handlar om fyllnadsmassor. Det ska inte röra sig om någon gammal verksamhet som gjort att marken är förorenad, säger Braune.

Den förorenade marken vid Ljurafältet är knappast unik för kommunen.

Artikelbild

Nya bostäder. De senaste åren har både HSB och Riksbyggen byggt bostadshus på Ljurafältet, mellan Hagebygatan och Ljuragatan.

– Norrköping är full av områden där man tvingats fylla ut marken med så kallade fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor är en blandning av många olika typer av material, bland annat tegel, förklarar Karl Braune.

Enligt Elke Myrhede, markmiljöspecialist på stadsbyggnadskontoret, har området varit en grusgrop som fyllts med förorenade schaktmassor.

Artikelbild

| Ljurafältet.

– Föroreningarna består av tungmetaller och PAH (tjära). Föroreningarna som fanns i parken har grävts bort, säger hon.

Vid Nettoparkeringen förekommer förorenade massor, men de ligger under asfalt och ett rent bärlager som består av rena grusmassor.

– På så sätt kommer människor som rör sig i området inte i kontakt med föroreningarna, säger Elke Myrhede.

Enligt avtal med Riksbyggen och HSB, som byggt i området, har kommunen förbundit sig att svara för ombyggnaden av gator, torg och park i anslutning till bostäderna på Ljuragatan.

Mellan Netto och fastigheten Polstjärnan blir det ett torg med plantering och sittplatser. I planerna ingår även en ny gång- och cykelväg och en ny pulkabacke. Dessutom byggs en ny lekmiljö med gungor, sandlåda och hinderbana med klätterlek.

Längs med fältets västra sida finns Barnens skog som planterades under 90-talet med hjälp av olika förskoleklasser och skolklasser i Norrköping.

– Det blir som ett litet eget område där man ska umgås och trivas, säger Braune.

Enligt Karl Braune ska den ökade arbetsinsatsen vid saneringen dock inte påverka tidsramen.

– Nej, vi räknar med att inviga området till sommaren som planerat, säger han.