Tre dagar före valet gör socialdemokraterna Lars Stjernkvist och Helene Andersson Molina ett gemensamt utspel där de varnar för centralisering av både vård och beslutsfattande till Universitetssjukhuset i Linköping.

– Vi gör ett inlägg i en 15 år lång debatt, säger Helene Andersson Molina, överläkare på ortopeden och ledamot i regionstyrelsen.

Hon syftar på den politiska strid kring Vrinnevisjukhuset som ledde till att socialdemokraterna förlorade makten i landstingsvalet 2006. Helene Andersson Molina valdes då in i landstinget för Vrinnevilistan, ett parti som enbart bildades för att rädda sjukhuset från avlövning.

Det är sommarens överbeläggningar och beslutet att låta akut sjuka patienter transporteras från Motala till kirurgen i Norrköping under en period för att avlasta US, som fått de bägge socialdemokraterna att reagera.

– Alla ska ha rätt till samma sjukvård och det ska inte, som nu finnas skillnader i tillgänglighet till sjukvården, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Beslutet om att flytta kirurgpatienterna från Motala till Norrköping togs utan vare sig riskanalys eller att klinikledningen i Norrköping var involverade i beslutet.

– Det är viktigt att Vrinnevisjukhuset behåller en tydlig roll och har en egen ledning med tydligt mandat att försvara sjukhusets roll, säger Lars Stjernkvist.

Men det räcker inte med bara lokalt ledarskap, enligt de bägge socialdemokraterna.

– Det krävs mer resurser. Fler läkare och annan kompetent personal behöver utbildas och anställas.