Han tog beslutet på tisdagskvällen efter att det vid en överläggning inför domen, som skulle meddelas den 19 februari, framkom uppgifter om att en nämndeman uppträtt olämpligt.

– Det är en nämndeman som har tagit egna kontakter efter avslutad huvudförhandling, men innan doms givande, med ett av de vittnen som varit med. Och så får man naturligtvis inte göra, säger Anders Heiborn till NT.

Heiborn informerades om att nämndemannen tagit kontakt med vittnet för att "utröna oklarheter från förhöret", som hållits under huvudförhandlingen.

Så får man inte göra. Anders Heiborn reagerade direkt.

– Jag insåg omgående att det innebär att vi har blivit jäviga. Domstolens opartiskhet och obundenhet sätts åt sidan när man hamnar i ett läge när det finns sådana kontakter. Oavsett vem som skulle tagit kontakt från rättens sida med ett vittne efter en förhandling är det fel. Att ta kontakt med ett vittne från en nämndemans sida för att försöka att reda ut eventuella oklarheter från huvdförhandlingen är naturligtvis helt… Ja, det är obegripligt, säger han.

Har du varit med om något liknande tidigare?

– Jag har varit i domstol i 25 år och jag har aldrig varit med om något sådant, inte så här flagrant, nej. Aldrig. Aldrig.

Rättegången är känslig. Fem män – 23, 25, 27, 27 och 38 år gamla – som har kopplingar till det kriminella mc-gänget Hells Angels ska ha attackerat en man, som tidigare tillhört det rivaliserande gänget Outlaws, med bland annat svärd, yxa, hammare och andra tillhyggen i korsningen Luntgatan/Vattengatan den 22 oktober i fjol.

Rättegången har hållits i säkerhetssalen i Linköpings tingsrätt och säkerhetspådraget har varit stort. Flera åhörare med västar märkta Hells Angels har följt förhandlingen.

Hur allvarligt är det som hänt?

– Det är klart att det är otroligt allvarligt. Först och främst är det ju frågan om ett mål som är känsligt, besvärligt och med stora säkerhetsarrangemang. Många inblandade har känt alltifrån rädsla till obehag. Det är ju i första hand för dem som det inte är så roligt. Sedan är det ju också frågan om en kostnad. Det är ju inte gratis det här, att ha en rättegång med ett sådant säkerhetsarrangemang, så många dagar och så många inblandade. Sedan är det också ytterst en fråga om förtroende för domstolen, säger Anders Heiborn.

Han vill inte uttala sig om vad rättegången har kostat. Men när NT gör ett snabbt överslag kommer vi upp på sjusiffriga belopp. Miljoner. Anders Heiborn bekräftar den bilden.

– Hur många det kan röra sig om vet jag inte, men vi pratar om miljoner, ja. Det gör vi. I pluralis.

Hur påverkar det som hänt förtroendet för domstolen?

– Det är besvärligt för alla de som varit inblandade i målet, de som har haft det jobbigt och besvärligt. Det gäller både tilltalade, målsäganden och vittnen. Sedan innebär det ju också i en förlängning att det inte är bra för domstolarnas förtroende.

Han pratade med nämndemannen vid överläggningen då informationen framkom. Han vill inte närmare gå in på hur personen förklarade sitt agerande.

– Jag nöjer mig med att säga att det inte var gjort i ont uppsåt, om jag uttrycker mig så. Men jag vill inte närmare gå in på det, säger han.

Anders Heiborn lämnade, precis som övriga ledamöter i rätten, ärendet i och med sitt beslut på tisdagskvällen. Även om endast en nämndeman gjort något olämpligt i samband med förhandlingen var beslutet oundvikligt, menar Anders Heiborn. Alla var tvingade att lämna. Domen skulle lämnas på torsdagen. Nya ledamöter måste "börja om på ett vitt papper" när förhandlingen tas om, säger han.

– Det är fullständigt uteslutet att vi skulle sitta kvar i samma mål. Det är fullständigt otänkbart.

Han inser att de inblandade i ärendet – tilltalade, målsägande och vittnen – har med sig den genomförda huvudförhandlingen i huvudet när allt börjar om. De kan inte börja om från ett vitt papper.

– Så är det. Det är ingen bra sits, den är inte alls bra. Men det finns ingen som är bättre. Det är inte alls bra.

Vad tror du kommer att hända med nämndemannen?

– Det vill jag inte kommentera. Jag tycker att saker och ting talar för sig själv.