Vid årsskiftet tog han över ordförandeskapet i det som nu heter samhällsplaneringsnämnden och därmed tog han också över ansvaret för vad som ska hända på Strömsholmen.

– Det är få saker som engagerar så många Norrköpingsbor, konstaterar han och säger att inget är ristat i sten.

Den gällande detaljplanen anger centrumverksamhet för byggrätten på Strömsholmen. Det kan vara många olika saker, till exempel hotell eller restaurang. Utöver det har ju kommunen sina planer på ett bad och en park.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L)

Efter att det planerade hotellbygget gick i stöpet i december har kommunen fått flera nya förslag från Norrköpingsbor, till exempel om dansbana och loppis.

De två senaste medborgarförslagen gäller orangeri och kafé.

Orangeriet skulle ge plats för det som förslagsställaren kallar "stadens stolthet", nämligen kaktusar och palmer. En transparent byggnad skulle inte våldföra sig på omgivningen och den skulle samtidigt ge en intressant siluett, skriver kommuninvånaren, som minns att ett orangeri fanns med i en gestaltningsplan för området 2011. Det skulle dessutom kunna användas för café, utställningar och konserter.

I det andra medborgarförslaget presenterar ett par kommuninvånare sin idé om ett kafé tillsammans med en mindre shop för artiklar med anknytning till Norrköping, lokaler där lokala konstförmågor skulle kunna ställa ut och lite mer permanenta utställningar, kanske från konstmuseets lager, också skulle kunna få plats plus en liten estrad.

– Jag gillar att många kommer med idéer, säger Reidar Svedahl och vill försöka se vad alla olika förslagen har gemensamt.

– Det är ingen tvekan om att kommuninvånarna vill ha tillgång till Strömsholmen och det är en ganska stor enighet om att man vill kunna äta och dricka där ute. Sedan är det lite olika vad man vill kunna göra mera.

Han pekar på den ekonomiska aspekten.

– Allt måste bottna i att det finns någon samarbetspartner som ser en affär i att driva det. Det måste finnas en ekonomisk bärighet. När man kan önska utan betalningsansvar är det mycket lättare.

Ekonomin är en viktig faktor, men det finns flera, tycker han. Det ska kännas säkert och tryggt att vara på Strömholmen. Det ska bli estetiskt och det ska vara något som gynnar många.

Den nyvalda samhällsplaneringsnämnden kan fatta beslut om en ny markanvisningstävling under våren och Reidar Svedahl tar gärna emot flera idéer.