Förra året var ett svart år för Försäkringskassans anställda. Sammanlagt rapporterades 1274 incidenter avseende trakasserier, hot, våld och suicidhot in under året. Det är en historiskt hög siffra och en ökning jämfört med 2014 då antalet inrapporterade händelser var 882.

Många hot kommer in via telefonsamtal och mejl. Men värst utsatta är annars servicekontoren, där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samarbetar.

Enligt Heini Möller vid Försäkringskassans säkerhetsstab beror den kraftiga ökningen bland annat på en allmänt ökad oro i samhället.

– De uppföljningar som vi gör visar att fler personer numera känner att de är desperata och därför har lättare att gå över gränsen, säger hon i ett pressmeddelande.