När vi får tag i krögaren Alex Vallin för att be honom bemöta den kritik som framförs av tidigare anställda, hänvisar han till Patrik Lingman, exekutiv kökschef på restaurangen.

– Vi delar inte bilden om att det ska vara en dålig arbetsmiljö här. Vi har jobbat hårt med teambuilding för att ha en så bra miljö som möjligt då det är ett stressigt arbete, säger Lingman.

Enligt Hotell- och restaurangfacket finns det en historik med missnöje bland personalen när det rör Alex Vallin som arbetsgivare?

– På alla arbetsplatser finns det alltid anställda som inte är nöjda. Det finns alltid två sidor av alla historier. Jag har jobbat 28 år i den här branschen och aldrig varit på en plats där det är så bra stämning som här.

Facket tycker även att om man är seriös i den här branschen så har man ett kollektivavtal, varför har ni inte det?

– Vi följer de svenska lagarna. Vi har inte principiellt sagt nej till kollektivavtalet. Vi har det på två av våra fyra restauranger, men inte i Norrköping.

Enligt Alexander Schröder blev han uppsagd utan att fått någon förvarning?

– Det stämmer inte. Han sa upp sig själv helt enkelt. Det är ingen som har blivit uppsagd hos oss sedan starten förra hösten. De som har slutat har gjort det frivilligt.

Enligt Alexander och Linn har restaurangledningen brutit löften om heltid?

– Så är det inte. Om man frivilligt går hem innan arbetstiden är slut, så kan man ju inte få betalt för heltid, säger han och menar att det är de tidigare anställda som i sin tur misskött sina jobb.

Men i det här ärendet så finns det en stämningsansökan inlämnad vid tingsrätten mot restaurangen?

– Vi har mottagit stämningsansökan och vi välkomnar en eventuell förhandling. Vi har skött våra åtaganden. Vi tycker att det här rör sig om en smutskastningskampanj.

Har ni plockat bort timmar i systemet så att det ska se bättre ut?

– Absolut inte. Vi, i likhet med många andra restauranger, använder oss av ett datasystem där man loggar in när man kommer till jobbet och loggar ut när man går. Det blir de timmar man har jobbat.

Hur stor omsättning av personal har ni haft sedan starten augusti 2017?

– Generellt sett är det en stor omsättning inom restaurangbranschen. Baserat på mina erfarenheter har vi inte någon större personalomsättning än andra. Det är några som valt att gå vidare.

Har ni svårt att nyanställa?

– Hela branschen skriker efter utbildad personal. Men det finns inget dåligt rykte som ställer till det för oss i rekryteringen.