Som vi tidigare berättat lämnade Brottsofferjouren Östra Östergötland i december riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige efter missnöje med toppstyrning i organisationen.

– Det är svårt att veta vad de menar med toppstyrning. Vi styrs av de stämmobeslut som alla jourer fattar tillsammans. Vi anser inte att det finns någon konflikt från vår sida. När jourerna i Linköping och Norrköping gick ur startade en ny process, säger Fredrik Mellqvist, vice generalsekreterare i Brottsofferjouren Sverige.

Den nationella brottsofferjouren har startat en lokal styrelse i Norrköping, där bland andra Irene Lindén (S), tidigare ordförande i socialnämnden, och Margareta Öst, tidigare socialdirektör, ingår.

Artikelbild

| Sven-Erik Alhem. han är ordförande i Brottsofferjouren Sverige som hamnat i konflikt med den lokala brottsofferjouren.

– Vi är otroligt glada över att fått en så kompetent styrelse och har tio till femton stödpersoner på gång. Jag är otroligt trygg med att vi bygger upp en bra verksamhet, säger Fredrik Mellqvist.

Dessutom har polisen beslutat att hänvisa brottsoffer till den nationella brottsofferjouren.

– Vi har alltid skickat brottsoffer till organisationer under riksorganisationen och det fortsätter vi göra även nu när en del lokala brottsofferjourer valt att lämna riksorganisationen, säger Ove Ljungquist, samordnare vid brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten vid polisen region öst.

För polisen är det viktigt att brottsofferjouren har ett enhetligt arbetssätt, både ur ett nationellt och långsiktigt perspektiv.

Artikelbild

| Lokala brottsofferjouren. Johanna Lindell och Mia Landell gjorde en musikvideo på Youtube om brottsofferjourens arbete.

– Vi upplever att vi haft ett bra och fungerande samarbete med brottsofferjourerna i Östergötland så det är synd att de begärt utträde ur riksorganisationen, säger Ove Ljungquist.

Den lokala brottsofferjouren är starkt kritisk till polisens beslut och riksorganisationens agerande.

– Det här går ut över brottsoffren. När polisen hänvisar brottsoffer som vill träffa brottsofferjouren hamnar de i Mjölby, Motala, Katrineholm, Nyköping och Örebro trots att vi har två fullt fungerande jourer i Norrköping och Linköping, säger Mia Landell, verksamhetsledare vid brottsofferjouren i Östra Östergötland.

De säger också att den lokala brottsofferjouren hjälper många brottsoffer som inte förmedlats av polisen och pekar på att det finns person- och partibindningar mellan den nya styrelsen och Roger Källs (S), socialnämndens ordförande, och nuvarande socialdirektören, Yvonne Thilander.

– Det de säger om personkopplingar och partibindningar är trams. Vilka som ingår i den nya styrelse som riksorganisationen skapat påverkar inte socialnämnden, säger Roger Källs.

Socialnämnden har nu beslutat att fortsätta utreda var brottsoffren får bäst hjälp. Under utredningen får den lokala brottsofferjouren fortsatt uppdragsbidrag till den 30 juni.

– Det är två ideella organisationer som träter och vi som kommun kommer då i ett visst dilemma, men det viktigaste för oss är att brottsoffren får den bästa hjälpen. Jag vill också vara tydlig med att vi inte har haft någon kritik mot hur brottsofferjouren skött sin verksamhet, som funnits länge. Det här är verkligen jätteolyckligt, säger Roger Källs.

Kommunens bidrag till brottsofferverksamheten är, enligt socialnämndens beslut den 20 december, 200 628 kronor för 2018.