Enligt de första uppgifterna skulle det finnas risk för spridning till närläggande gräs.

Vid 14.55 uppger räddningstjänsten att man är klara med sin släckning på platsen och att man därmed återvänder till stationen.