Enligt de första uppgifterna skulle det röra sig om ett flerfamiljshus där "svag röklukt" känts i trapphuset.

Efter att räddningstjänsten ryckt ut visade sig dock lukten komma från bränd mat.