Partiet tycker det är orimligt att kommunen erbjuder de här ungdomarna en särskild möjlighet som andra hemlösa inte får.

– En hemlös är en hemlös oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, säger Sophia Jarl (M).

– Det här är en grupp ungdomar som lever i ett mellanland. Vi kan inte blunda för deras verklighet, säger Lars Stjernkvist (S).

Artikelbild

| "Här har vi skapat en gräddfil för de här ungdomarna", säger Sophia Jarl (M).

Gymnasielagen ger en del ensamkommande unga rätt att stanna i Sverige, trots att de fått ett utvisningsbeslut. Deras utvisningar har ställts in, de ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och väntar på besked. Lagen ger dem dock inte rätt till stöd till en bostad.

Det bedöms att omkring 9 000 unga i landet omfattas av lagen. En del av dem finns i Norrköping.

I en ansökan till kommunens integrationsfond beskriver Föreningen Frivilliga Familjehem hur föreningen lyckats hitta frivilliga familjehem till ungdomar i den här gruppen, men inte till alla. Därför ansöker föreningen om 760 000 kronor för att kunna ge tak över huvudet under ett år för de cirka 20 unga som är hemlösa. Integrationsfonden har beviljat maximalt 380 000 kronor under sex månaders tid.

Tanken är att pengarna ska användas till hyra för lokaler som ska ge tak över huvudet, men också ge en plats för att knyta kontakter och för att ordna aktiviteter, som till exempel läxläsning. Föreningens medlemmar och volontärer ska stötta ungdomarna och bemanna boendet. Rädda Barnen, Svenska kyrkan och SISU finns med i samarbetet.

– Det är verkligen en lågbudgetlösning, säger Lars Stjernkvist.

Han tycker inte att kommunen ska ge de här ungdomarna samma rätt till all välfärd som kommuninvånare har. De är heller inte i samma läge som tillfälliga besökare, där ett annat land till exempel har ansvaret.

– Men vi kan inte låta dem driva. Alla förstår ju vilka risker som finns med det. Vi har familjer och enskilda som gör fantastiska insatser. Då är det här ett bra sätt att ge hjälp till ungdomarna, utan att skapa en ny princip, säger han.

De risker han pratar om finns också när det gäller andra bostadslösa människor, anser Sophia Jarl.

– Här har vi skapat en gräddfil för de här ungdomarna, säger hon och tror att det här är ett beslut som riskerar att öka misstron mellan olika grupper.

Lars Stjernkvist håller inte med, men han hoppas att riksdagen ska kunna samla sig och besluta om bättre lösningar för den här gruppen.