Bra för hälsan och bra för miljön. Nu är det dags att östgötarna får ta med cykeln på pendeltågen anser Socialdemokraterna i länet. Partiet vill därför att landstingsfullmäktige ska utreda kostnader och tekniska förutsättningar och ge Trafiknämnden i uppdrag att tillåta cyklarna från och med år 2015. Då ska nämligen Östgötapendeln trafikeras av nya tåg med betydligt fler sittplatser än i dagsläget och med lägre insteg.

På andra håll i Sverige är det redan tillåtet att ta med cykeln på tåget, bland annat i Skåne, Västra Götaland och i Stockholms län.