– Jag hade ingen siffra i huvudet över hur mångajag trodde det skulle bli, men jag hade varit mer oroad om det hade varit tusen som bytte direkt, säger kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD).

Hon ser förklaringar till att inte fler valt att byta kommunens hemtjänst mot en privat utförare redan från starten av Eget val i februari nästa år.

– Dels kan man se det som ett gott betyg för den hemtjänst vi redan har, dels kan det vara så med något nytt att man inte riktigt vet utan vill vänta och låta någon annan gå före.

Artikelbild

| Mona Olsson (V) tycker att kommunen ska backa på beslutet om Eget Val i hemtjänsten.

Erfarenheten från andra kommuner, som infört sådant här val, är att det är vanligare att den som första gången beviljas hemtjänst väljer något annan utförare än kommunen, än att den som redan har kommunal hemtjänst väljer att byta. I Norrköping beviljas varje år ungefär 1 000 nya personer hemtjänst.

Kommunen har delats in i sex geografiska områden. Sju företag har godkänts och varje område har minst en privat utförare vid sidan av kommunen. I alla områden, utom Vikbolandet, finns någon eller några som valt en ny utförare. Varje företag har i dagsläget mellan två och sex hemtjänsttagare på sin lista.

– Det måste naturligtvis växa. Min förhoppning är att alla företag ska få en tillräcklig grund för att kunna fortsätta, men det är kunden som bestämmer, säger Eva-Britt Sjöberg och känner sig övertygad om att fler kommer att välja vartefter.

På kommunfullmäktige för en tid sedan svarade hon på en fråga från Vänsterpartiets Mona Olsson om kostnaden för att införa Eget Val. Svaret var 160 000 kronor för marknadsföringen och in den summan finns bland annat kommunens deltagande på Seniormässan där kommunen också informerade om andra tjänster, som Fixartjänsten.

– Informationen var ju inte bara till de 31 som valt, utan till människor som inte ens har hemtjänst nu men kanske får i framtiden, säger Eva-Britt Sjöberg.

Majoriteten för Eget Val var stor när beslutet fattades i fullmäktige. Vänsterpartiet var emot och fortsätter att vara det.

– Det är inte en valfrihet för de äldre. Det är en valfrihet för företagen, säger oppositionsrådet Mona Olsson (V) som är övertygad om att det kommer att bli dyrare för kommunen.

Det låga antalet som valt ser hon som ett tecken på att Norrköpingsborna är kloka och inte vill att skattepengar ska gå till företags vinster. Hon tycker att majoriteten ska backa på beslutet, men några sådana tankar har inte Eva-Britt Sjöberg.