På torsdagskvällen den 16 november började det brinna på Tamburinens skola i Klockaretorpet.

– Dagen därpå, på fredagen, fick vi besked om att vi skulle vara redo för att eventuellt ta emot elever som inte längre kunde gå kvar på Tamburinen på grund av branden, säger Sara Valgren, en av Borgsmoskolans rektorer. Senare under dagen kom ytterligare information om att vi skulle få 66 nya elever på måndagsmorgonen. Det var bara att sätta igång med planering och gilla läget.

Nu, tre veckor senare, tycks flytten och mottagandet ha gått bra. Över förväntan, säger läraren Therés Lindvall som tog med sig sin sexa från Tamburinen till Borgsmo.

Artikelbild

| Över förväntan. Flytten från brandskadade Tamburinen till Borgsmo gick smidigt. Det tycker inte minst rekotorn Sara Valgren (till vänster) liksom eleven Iris Modronja och klassläraren Therés Lindvall (till höger).

– Det kändes väldigt skönt att så snabbt få veta att det var just hit vi skulle, säger hon. Vi kunde ju ha hamnat i någon helt annan del av stan. Nu blev logistiken ganska smidig. Vi bestämde oss också för att redan från dag ett köra enligt det vanliga schemat och de vanliga rutinerna. Det har underlättat.

Totalt var det fyra klasser – två femmor och två sexor – som med kort varsel flyttades över till Borgsmo.

– Det gick att lösa lokalfrågan oväntat smidigt, säger Sara Valgren. Även om vi fick ta både personalrummet och personalmatsalen till nya klassrum. Men det blev det aldrig någon diskussion om. Så blev det bara. En annan positiv sida av flytten har varit att flera av eleverna har förenats med sina äldre syskon här. Dessutom kan det ju vara bra att prova på Borgsmo om man tänker sig att gå på högstadiet här längre fram.

Iris Modronja i årskurs sex är en av de 66 eleverna som hastigt men mindre lustigt fick en ny skola mitt i terminen.

Artikelbild

| Nya elever. Borgsmoskolan fick med kort varsel ta emot 66 nya elever i fyra klasser.

– Jag trivdes bra på Tamburinen, säger hon. Men det gör jag här också. Jag trodde nog att det skulle vara lite jobbigare än det blev att flytta hit. Vissa saker är till och med bättre på Borgsmo. Toaletterna till exempel. Mycket fräschare här. Fast jag saknar skolgården på Tamburinen. Nu har vi inte lika mycket att göra på rasterna.

Lektionerna i slöjd, idrott och musik går fortfarande att genomföra på Tamburinen. Vilket medför ett visst gående fram och tillbaka för eleverna.

Artikelbild

| Branden. Tamburinens skola i Klockaretorpet skadades svårt av branden för tre veckor sedan.

– Det ska bli bättre till vårterminen, lovar Therés Lindvall. Vi ska hitta lösningar i schemat för att dra ned på flyttandet så gott det går.

Exakt hur länge de drabbade eleverna från Tamburinen ska gå kvar på Borgsmoskolan är ännu inte helt klart.