Det är Hem & Hyra som tagit del av Brottsförebyggande rådets (Brå) Nationella trygghetsundersökning (NTU). Den visar att tendensen att allt fler är rädda för bostadsinbrott, håller i sig.

Enligt Brå oroar sig var femte person som deltar i undersökningen för att bli utsatt för bostadsinbrott.

År 2017 uppgav 20 procent av befolkningen att de oroar sig för bostadsinbrott. Det är en fortsättning på en svag ökning som har pågått sedan 2011 (då andelen oroliga var 14 procent).

Det är vanligare att kvinnor (23 procent) oroar sig för bostadsinbrott än att män (17 procent) gör det.

Sett till hela landet är oron befogad. Under 2017 ökade antalet anmälda bostadsinbrott med tre procent, men inbrotten i lägenhet ökade med hela nio procent, samtidigt som villainbrotten minskade med en procent.

Men för Norrköpings del visar undersökningen att andelen rapporterade bostadsinbrott faktiskt har minskat. Enligt Brå skedde 155 inbrott under 2017, att jämföra med de 173 som rapporterades under 2016. Det motsvarar en minskning på 10,4 procent.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfaren­heter av rättsväsendet.