Nu är avtalen klara mellan Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping, Linköping, Region Östergötland, Landstinget Sörmland och Sverigeförhandlingen. Sedan tidigare är Ostlänkskommunerna och Sverigeförhandlingen överens om principerna för medfinansiering, bostadsbyggande och stationsläge. Nu är överenskommelserna formaliserade i avtal som omfattar medfinansiering, ökat bostadsbyggande, stationsläge samt genomförande och ansvar.

Enligt kommunalrådet Lars Stjernkvist innebär det här att projektet Ostlänken har tagit ytterligare ett steg.

– Det blir ännu tydligare att det här är början på något stort. Nu kan vi ha den officiella byggstarten av bibanan Kardonbanan 13 november som det är tänkt, säger han.

Artikelbild

| Städerna som får stationer på den nya höghastighetsjärnvägen. Ostlänken är en liten del av detta bygge.

I avtalet åtar sig kommunerna tillsammans att bland annat bygga 55 000 bostäder och medfinansiera Ostlänken med 525 miljoner kronor. För Norrköpings del innebär det enligt Lars Stjernkvist att det ska byggas 15 300 lägenheter och att ungefär 140 miljoner kronor ska skjutas till projektet.

– När det gäller bostäder motsvarar det den byggtakt vi har i dag, säger han.

Lars Stjernkvist säger att förhandlingarna har fungerat bra och att det varit konstruktivt. Han är nöjd och det blev inga förändringar mot vad som sagts tidigare, uppger han.

– Nu väntar vi bara att kommunfullmäktige ska säga sitt. Det sker sista måndagen i november (27 november).

Fotnot: Avtalen träder i kraft när de har godkänts av respektive kommuns kommunfullmäktige, Region Östergötland, Landstinget Sörmland samt av regeringen.