Det är ett par saker som politikerna i utbildningsnämnden valt att satsa på för att höja skolornas meritvärden och elevernas resultat. Målet är att fler elever går ut grundskolan med godkända betyg och kan läsa vidare på gymnasiet.

Totalt finns 40 miljoner kronor som ska satsas på skolan men hittills har man valt att spara hälften. Om det skulle bli så att skolorna får många fler elever i höst än beräknat så finns en buffert.

Satsas direkt

Artikelbild

| –?Trygghet, trivsel och studiero är delar på Borgsmoskolan som måste utvecklas, säger rektor Hans Sandberg t v med Rickard Kenndal och Matthias Tybåhl förstelärare med Sofie Lindén, forsknings- och utvecklingschef.

20 miljoner kronor satsar man direkt. Pengarna hoppas man ska leda till att eleverna får goda resultat. I höst finns åtta nya lärare med resultatuppdrag, även kallade förstelärare. Meningen är att de ska jobba i team och på flera skolor som vill ha hjälp med den pedagogiska miljön.

– Vad vi gör beror på vad skolan vill ha hjälp med. Vi kan undervisa tillsammans med läraren eller så kan vi se på. Efteråt är det viktigt att diskutera vad som gick bra och varför eller tvärtom, vad som gick sämre och varför, säger Rickard Kenndal, förstelärare.

Elevcoach

På Borgsmoskolan vill rektor Hans Sandberg satsa på kvalitet för att få ökad trygghet, trivsel och studiero.

Artikelbild

– Jag tror vi kan ställa rodret rätt och kan satsa på att fler elever når resultaten. För att nå dit har jag bland annat tagit kontakt med gruppen friends och engagerat dem. Samtidigt ska vi anställa en elevcoach som ska jobba med alla som behöver stöd, säger Hans Sandberg.

Han anställer ett par fasta vikarier så att både elever och lärare känner dem som hoppar in vid sjukdom eller annat.

Artikelbild

Internutbildning

50 lärare i kommunen ska få möjlighet att vidareutbilda sig i svenska som andraspråk. 23 lärare ska få en introduktionsutbildning eftersom de har kunskaperna men inte har använt dem på åratal. Medan 24 lärare ska läsa utbildningen för att få full behörighet.

Artikelbild

– Det är viktigt att förbättra skolresultaten och att de är likvärdiga på skolorna. Vi måste våga tänka nytt, säger Fredrik Franzen, (L) förste vice ordförande i nämnden.

Nio miljoner

Artikelbild

Drygt nio miljoner kronor satsas på enskilda skolor. Bland annat behålls tvålärarsystem på Matteusskolan och Gustav Adolfskolan. På Djäkneparksskolan fortsätter ett extra år för nyanlända med höga ambitioner då de genom speciella designlösningar får hjälp för att kunna gå ett gymnasieprogram.

På Klingsborgsskolan ska eleverna få extra stöd i modersmål samtidigt som förberedelseklasserna ska integreras tidigare. På Tamburinen i Klockaretorpet börjar ett samarbete med Kulturskolan i musik.

Artikelbild

Ebersteinska gymnasiet har många nyanlända elever och där satsar man på extra stöd i svenska för att klara fysik, kemi och matematik.