En kraftig brand i sporthallen för två år sedan skadade även det intilliggande Frinavet. Under fredagen var det invigning av de nyrenoverade lokalerna. Daniel "Eddie" Edvardsson, fritidsledare är mycket nöjd med hur det ser ut.

– Det är nytt och fräscht, säger han.

De renoverade lokalerna har ungefär samma planlösning som tidigare. Fritidsledarna fick se ritningarna och lämna förslag om de ville ändra något.

Artikelbild

| Amela Alijagaic förbereder invigningen. Till höger clownen Banjo.

– Men vi ville ha det ungefär som förut, det fungerade bra. Det är en del smågrejer som uppdateras här och var.

Frinavet har en bit över 500 besökare i veckan, och det råder ganska mycket aktivitet här.

– Dans, musik och idrott har vi mycket av.

Det finns två dansgrupper, en för de yngre och en för de lite äldre ungdomarna.

Artikelbild

| Fritidsledaren Daniel Edvardssonm är glad i dag. "Det är nytt och fräscht", säger han.

– De uppträder ibland, på julmarknader, under Valborg och sådant. Vi tränar en gång i veckan.

Och just lokalen där det dansas, används flitigt. Den kan delas av i olika syften. Förutom dans har man en hel del idrott här inne, men den fungerar även som en samlingslokal.

Artikelbild

| För två år sedan brann sporthallen och intilliggande fritidsgården i Navestad.

Efter skoltid är det cirka 60 barn i åldrarna tio till tolv här. De samlas i salen och diskuterar olika saker, vad som händer i veckan till exempel. Sedan stängs gården i en halvtimme för att öppna 17:30 för de äldre ungdomarna, mellan 13 och 19 år.

– Det är också viktigt att ungdomarna har stort inflytande här, med inköp av böcker, spel och liknande, säger Eddie.

Artikelbild

| Ett lugnare rum, för till exempel läxläsning.

Förutom kaféet och samlingslokalen finns här studio för att spela musik och en målarateljé.

– Vi har ett rum som ska var lite lugnare för till exempel läxläsning och liknande.

Artikelbild

| Samlingssalen är central på Frinavet.

I det nya köket kan två matgrupper jobba samtidig och det planeras även ett biorum.