– Vi måste bli bättre på att visa hur unika de faktiskt är, säger Therese Furuskog, antikvarie på Norrköpings stadsmuseum.

En utveckling av hällristningarna ska prioriteras står det i förslaget till uppdragsplan för 2018 som kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till under torsdagen. Antas planen börjar arbetet med att ta fram en strategi för hur utvecklingen ska ske.

– Jag tycker det känns väldigt positivt att hällristningarna lyfts fram och det är välkommet med ett tydligare uppdrag, säger Therese Furuskog.

Artikelbild

| Nya skyltar. Nya forskningsrön om hällristningarna gör att skyltarna kommer att bytas ut. "Textinnehållet är inte längre helt aktuellt och både text och bild kommer att utformas enligt ett nytt koncept", säger antikvarie Therese Furuskog.

– Men så länge det inte tillförs några förstärkningar i budgeten blir utvecklingsarbetet såklart begränsat.

I investeringsbudgeten för 2018 finns 250 000 kronor avsatta för hällristningarna, vilket är samma summa som året innan, men en förstärkning jämfört med tidigare år.

Just nu sker nämligen en upprustning av skyltar, gångstänger och belysning.

– Det ska bli enklare att ta sig runt på området och att förstå vad du har framför dig, säger Therese Furuskog.

Artikelbild

| Tillgänglighet. De gångstänger som finns i anslutning till ristningarna ska bytas ut, då bland annat regn och snö gör att de slits. Eventuellt kommer slingan även att utökas för att göra det möjligt för alla att ta sig runt berget.

En investering som beräknas lanseras i april är en app, med vilkens hjälp det bli enklare för besökaren att navigera bland hällristningarna utan guide. Pengarna till detta, 125 000 kronor, kommer dock från region Östergötland.

En annan framtidsplan är en närliggande lokal, vid till exempel Brunnshotellet, som ska inhysa en permanent basutställning.

Artikelbild

| Fast lokal. I dagsläget finns det en tillfällig lokal som används av guiderna under sommarmånaderna, men framtidsplanen är en fast lokal med en permanent basutställning.

Therese Furuskog tror generellt att hällristningarna måste marknadsföras bättre och ser gärna ett samarbete med Upplev Norrköping.

– Jag har mött personer som bott i Norrköping i hela sitt liv, men som inte ens känner till att hällristningarna finns. Det vill jag ändra på.