– När vi ser hur mycket resurser vi lägger på olika typer av akuta väktar- och bevakningsinsatser har vi dragit slutsatsen att vi vill skapa en samlad organisation, sade Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, på en pressträff med temat trygghet.

De akuta insatserna kan gälla allt från att glömska lett till att ett larm gått igång till betydligt allvarligare saker.

Kommunen har avtal med företag, som rycker ut vid behov, och varje utryckning blir dyr.

Med en samlad organisation borde de 15 miljoner kronorna, som akutinsatserna kostar per år, också ge möjlighet till ett förebyggande arbete är tanken. Det borde ge personalen tid att vara ute på skolorna, synas i områdena och skaffa sig lokal kunskap och bygga förtroende.

Om kommunen ska upphandla tjänsten eller själv vara arbetsgivare är en av de saker som ska utredas.

– Det viktiga är en samlad organisation som kan arbeta nära övrig personal, sade Lars Stjernkvist och förtydligade att att det framförallt handlar om trygghet kopplad till kommunens verksamheter.

Utredningen ska vara klar nästa år.

Lars Stjernkvist gav flera exempel på områden där utvecklingen i kommunen är positiv, som antalet arbeten och bostadsbyggandet.

– Men det finns också områden där vi känner stor oro och inte ser den där vändningen. När det gäller kriminaliteten kan vi inte säga att det har vänt, sade han även om hans bild är att de kriminella gängen pressats tillbaka.

I årets budget finns ökad trygghet för kommuninvånarna med som ett nytt mål, tillsammans med de andra om till exempel höjd utbildningsnivå och förbättrat näringslivsklimat.

Kommunalråden på pressträffen var övertygade om att trygghet blivit en allt viktigare fråga.

– Vi har gjort en del fysiska åtgärder, sade Karin Jonsson (C) och nämnde till exempel förstärkt belysning och borttagna buskage.

Reidar Svedahl (L) berättade bland annat om ett ökat samarbete där socialtjänst, skola, polis och fritidshem arbetar tillsammans och aktivt söker föräldrars tillåtelse för att få slopa sekretess mellan sig. Starten är i Klockaretorpet.

– Det är ett sätt att se till att ingen faller igenom, säger han.

– Att skapa meningsfull fritid är en skyddsfaktor, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) och pratar också om familjstöd och projektet Trygga hem.

De pratade om olika insatser, olika slags trygghet och om människor som är rädd för att gå ut på kvällen. Det påverkar också näringslivet, konstaterade Reidar Svedahl.