Efter sommarens värmebölja och långvariga torka fick regiondirektören i uppdrag att snabbutreda vilka insatser Region Östergötland kan göra för att underlätta och stödja de gröna näringarna i Östergötland.

Nu är utredningen klar. I nästa vecka ska politikerna i regionstyrelsen ta beslut om att skolorna ska servera mer lokalproducerat kött, det är det livsmedlet som med gällande avtal kan växlas till mer lokalproducerat.

Att växla över till att servera mer lokalproducerat kött beräknas kosta 200 000 kronor mer om året. De ökade kostnaderna får skolorna, enligt förslaget, täcka med befintliga medel.

Sommarens torka har fört med sig stor brist på foder och nu tvingas lantbrukare skicka fler djur än beräknat till slakt. Köerna till slakterierna är långa och det finns gott om svenskt kött på marknaden.

På Universitetssjukhuset liksom Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala är det inte lika enkelt att snabbt ställa om till mer lokalproducerat eftersom avtalen inte ger det utrymmet. På US är det ISS som skött upphandlingen och avtalen med matleverantörerna.

Regiondirektören har även undersökt om det på Region Östergötlands fastigheter fanns någon oanvänd betesmark som kunde upplåtas till djurhållare. Utifrån den befintliga marken finns ingen möjlighet att bidra med foder, skriver regiondirektören i förslaget politikerna ska ta ställning till.