Ett efter ett landar de tio planen, högst odramatiskt, på Malmen i Linköping och i samma takt slocknar de gula symbolerna på radarskärmen hos terminalkontrollcentralen på Kungsängen. Östgöta kontrollcentral (ÖKC) sorterar under Luftfartsverket och leder flygtrafiken i luftrummet mellan 450 och 3 000 meters höjd från Trosa i norr till Kisa i söder och från Vättern i väster och en bit ut i Östersjön i öster.

Fyra flygplatser hamnar inom området kallat Östgöta terminalområde, nämligen Kungsängen, Skavsta, Malmen och Saab.

Det kan innebära stundtals intensiv trafik när både civila och militära plan ska samsas om luftrummet. Mycket att hålla ordning på från kontrollcentralen.

Artikelbild

| Krävande. Mats Törnvall liknar flygledarjobbet vid ett hantverk.

– Att främja säker flygtrafik. Det är vår grunduppgift.

Mats Törnvall är flygledare och chef för ÖKC. Han får uppdraget att låta enkelt och glasklart. Man skulle också kunna kalla det för ett hantverk. Det gör i alla fall Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin. På väggen i personalens lunchrum finns hans visdomsord för evigt bevarade: "Att operativ flygtrafikledning fortfarande kan vara ett hantverk fick jag ta del av när jag besökte ÖKC".

Värmande ord, förstås.

– Som också stämmer, säger Mats Törnvall. När trafiken är tät är det ett krävande jobb. Ur det perspektivet måste man absolut säga att det är ett hantverk.

Artikelbild

| Som förr. Enkla skyltar flyttas för hand beroende på var planen är. Flight programme board kallas det.

Luftfartsverkets viktigaste uppgift är att hålla fast vid den säkerhetskultur som går likt en röd tråd genom hela verksamheten. Varje år sker cirka 700 000 flygningar i svenskt luftrum, varav runt 60 000 i det området som ÖKC ansvarar för. Som chef har Mats Törnvall en hel del administrativa sysslor på sitt bord, men en tredjedel av arbetstiden tillbringar han vid radarskärmen.

– De gula planen är våra, säger han och pekar på skärmen.

Artikelbild

| I luften. De gula symbolerna visar för ÖKC:s egna plan befinner sig på radarskärmen.

I utkanten av skärmen rör sig också en hel del vitmarkerade farkoster, varav de flesta av dem tycks vara på väg norrut, mot Arlanda.

– På Skavsta är det lugnt just nu. Och ingenting över Kungsängen. Det är bara flygskolan som övar för tillfället. Det gör de varje dag i veckan. Inga konstigheter. Nu vill de ha klarering från oss för att få landa. Vi ger dem det och förser dem med uppgifter om bland annat vind och lufttryck. Vet de lufttrycket kan de ställa in höjdmätaren korrekt och rent mentalt kan det vara bra att veta varifrån det blåser när man landar.

Artikelbild

| Koncentration. Stämningen är avspänt koncentrerad i kontrollcentralen. Lena Franzén (till vänster), Helena Sjöström och Nils-Bertil Bertilsson följer skolflygplanen på sina skärmar.

Eftersom det inte är någon trafik i vägen, får Malmenplanen landningstillstånd efter att först ha tagit "Mantorpsvarvet" för att närma sig landningsbanan söderifrån.

LFV:s arbetsuppgifter har förändrats genom åren. Konkurrensen utifrån har tagit fart. På Kungsängen – öppnad 1934 och Sveriges äldsta trafikflygplats – märks det tydligast i form av att det är ett annat företag, Aviation Capacity Resources (ACR), som driver flygtrafikledningen och sitter en trappa upp i kontrolltornet. De tog över den 1 januari 2014 och när konkurrensen hårdnar på hemmaplan, söker sig ÖKC utomlands och finns bland annat på Abu Dhabi International Airport i Förenade Arabemiraten.

Artikelbild

| Information. Varje skylt, eller "stripp", innehåller information om sitt plan. Sedan tas varje skylt, eller plan, ned på rätt flygplats.

I dagarna tar LFV ett nytt steg in i framtiden då man öppnar sin första fjärrstyrda flygplats. Med hjälp av en mast med 14 kameror, som länkar bilder i realtid, kommer trafiken till och från Örnsköldsvik Airport att skötas från Sundsvall. En utveckling lika stor som "när flyget gick från propeller till jet", som LFV uttrycker det.