I ett nytt projekt kommer begrepp som "Pepes Bodega", "Pocenten" och Stig-Helmer Olsson bli viktiga delar för att förstå vad som kan vara svenskt i SFI-undervisningen (Svenska för invandrare). Det är C More, Eductus och SF, tillsammans med SFI, som i projektet "Filmtegration" försöker göra det lättare och roligare att lära sig språket och förstå svensk kultur.

Tanken är att SFI-elever ska kunna se typiskt svenska filmer med undertexter och därmed lära sig snabbare om vad som kan vara svenskt. Det finns också ett diskussionsunderlag för filmerna. Det har tidigare varit svårt att få dessa filmer med undertexterna. Men nu kommer exempelvis "Sällskapsresan" och "Grabben i graven bredvid" finnas med arabiska undertexter. Det har varit svårt tidigare på grund av rättighetsskäl.

– Att kunna förvandla något från underhållning till utbildning med något så enkelt som undertexter och diskussioner är ett underbart bevis på hur kraftfulla filmer kan vara för att berika vårt samhälle, säger Anna Serner, VD för Filminstitutet och en del av "Filmtegrations" panel som valt ut filmerna som ska ingå i projektet till att börja med.

Artikelbild

| Svenskt. Stig-Helmer Olsson (Lasse Åberg) i en annan film om det typiskt svenska.

Intressant är att en granskning som SCB gjort 2016 visar att det går bättre på arbetsmarknaden ju fler SFI-kurser en elev har läst, och procentandelen ökar för varje genomförd kurs. Fler svenska filmer är alltså bra för "pocenten".

Fotnot: Inledningsvis kommer filmerna Sällskapsresan, Så som i himmelen, Mitt liv som hund, Adam & Eva, Black jack och Grabben i graven bredvid ingå i undervisningen.