– Jag kan inte lämna några kommentarer till dig som journalist. Men i det här målet där tingsrätten fattat beslut om kvarsittning finns en rätt omfattande skriftväxling där båda parters inlagor är med. Där kan du få svar på dina frågor, säger Per Seilitz, och tillägger:

– Inlagorna speglar parternas inställning rätt väl. Det finns ju alltid två sidor av myntet.

I inlagorna till tingsrätten anför Lottas tidigare sambo att de tillsammans letade efter en gemensam bostad och köpte huset för att bo där tillsammans för knappt två år sedan. Han menar att det är en sambobostad och att han på grund av sin ekonomiska situation har ett större behov av att få bo kvar tills bodelning har genomförts. Tingsrätten har dock gjort en annan bedömning och beslutat att Lotta har rätt att bo kvar, eftersom hon i och med att sonen bor med henne på heltid har större behov av bostaden än han.

Han skriver också att han gjort rätt för sig och betalat för sin del av kostnaderna för fastigheten.

Däremot förnekar han att han avsiktligt förstört saker i fastigheten, men medger att han haft en fest hemma där folk blev för alkoholpåverkade och att saker då gick sönder.

Dessutom hävdar han att han inte bytt lås på fastigheten, utan endast satt lås på pannrummet. Anledningen var att han känt sig hotad av Lottas tidigare man.

Efter det att Lotta och sonen lämnade huset har han polisanmält henne för bland annat förtal och egenmäktigt förfarande. Hon har också polisanmält honom för skadegörelse och hemfridsbrott. Inget åtal har dock väckts.