Sverigedemokraterna
i Norrköping har de senaste åren gått ifrån att vara en köksbordsförening till att bli en del av det politiska etablissemanget. Men med polisanmälan mot gruppledaren Markus Wiechel, som är även är ordförande för partiet i länet och suppleant i partistyrelsen, blottas en klyfta i partiet.

Polisanmälan handlar bland annat om att han skulle ha betalat ut pengar svart när en valstuga byggdes, låtit partiet betala delar av sin hyra samt använt föreningens pengar för att driva en personvalskampanj.

Förlust för partiet
På det här sättet ska föreningen ha förlorat mellan 20 000 och 100 000 kronor, enligt polisanmälan.

NT har talat med flera av varandra oberoende källor med insyn i partiet som vill sätta stopp för de oegentligheter och konstigheter som Markus Wiechel ägnat sig åt de senaste åren. De har reagerat mot att Wiechels sambo - Clara Aranda - som sedan det senaste årsmötet är ordförande för Sverigedemokraterna i Norrköping, försvarat hans förehavanden i massmedia.

Backats upp centralt
Han har hittills också backats upp av Sverigedemokraterna centralt.

- Partiet har inte vidtagit några åtgärder. Vi måste se till det som finns av substans, hittills har han inte delgivits misstanke om brott. Därför finns det ingen anledning för partiets på riksnivå att agera. Det här betyder inget för hans ställning i dagsläget, säger Martin Kinnunen, pressansvarig för Sverigedemokraterna, till NT.

Hur Markus Wiechels Clara Aranda valdes till ordförande betecknas som en kupp. Inför årsmötet som hölls den 27 februari hade valberedningen sedan i december arbetat fram ett förslag till ny ordförande och styrelse. Ett helt okej förslag, enligt NT:s källor. Men när medlemmar kom till mötet presenterade Markus Wiechel ett eget förslag till styrelse med sin sambo Clara Aranda som ordförande.

Släktingar röstade
Tack vare att släktingar, vänner och andra, som inte tidigare inte setts i partisammanhang kom till årsmötet och röstade på Wiechels förslag gick det igenom med en marginell övervikt.

- Det är på den nivån det ligger, han satte sig själv som valberedare. Det är så han vill ha det. Han känner sig hotad när andra försöker göra Sverigedemokraterna i Norrköping till en seriös stadgeenlig förening, säger en av de källor som vill förbli anonym av rädsla för att bli utsatt för repressalier.

Gratulerade flickvännen
Efteråt firade Markus Wiechel det lyckade årsmötet på Bishops Arms och på Facebook ville han särskilt gratulera sin kära flickvän till ordförandeposten.

Clara Aranda är inte bara sambo till Markus Wiechel utan även hans praktikant i rådhuset. Det är även styrelseledamoten och Fas 3-aren Cornelia Dahlberg, vilket kritikerna sätter frågetecken för eftersom de aldrig sett dem där.

Önskar genomgång
- Vi vänder oss emot att de utnyttjar systemet så här, säger en av NT:s källor som hoppas att polisanmälan ska leda till att polisen går till botten med Markus Wiechels ekonomiska förehavanden.

De pekar på att han under hela 2010 och i januari 2011 lät partiet betala delar av sin privata bostad, trots att det inte fanns något avtal om detta. De ifrågasätter även om det finns något styrelsebeslut om att godkänna detta, om hyresvärden var underrättad och om inkomsten deklarerats.

Kontoutdrag visar också att partiet inte haft kontroll på ekonomin. På ett halvår har fyra inkassokrav samt en indrivning från Kronofogdemyndigheten inkommit.

När det gäller den hyresutbetalning och det inkassokrav som kom under 2011 anmärkte revisorn, från Linköping, mot detta vid årsmötet.

Inga anmärkningar
Men när det gäller 2010 hade den dåvarande revisorn inga anmärkningar och tillstyrkte att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet trots att betydligt fler tveksamma utbetalningar gjordes under perioden. Så blev det också. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

NT:s källor har ett par förklaringar till detta. Dels att revisorn aldrig tittade på räkenskaperna och att Markus Wiechel själv skrev ihop revisionsberättelsen för 2010. Dels att föreningen även vid årsmötet 2010 utsattes för ett kuppförsök, från en falang i partiet som ville ta över. Då ansåg de flesta på årsmötet att det var viktigare att få en ordentlig styrelse än att ifrågasätta revisionsberättelsen.

- Markus Wiechel duperade hela årsmötet. Personer som ifrågasatt hur ekonomin skötts har snabbt blivit obekväma. Det är många i hela länet som reagerat mot de konstigheter som varit.