– Vi drar ner pengar, men man kan välja att se det som produktiva och icke produktiva kostnader, säger Matthias Olofsson, ett av partiets oppositionsråd på halvtid.

Han tar tolkar som ett exempel. Där vill partiet också minska kostnaden. Han tycker att tolkar är en produktiv kostnad som behövs.

– Men det behöver inte vara på det dyraste sättet.

När det gäller försörjningsstöd och modersmålsundervisning anser SD att kommunen ska hålla sig till det lagen kräver, men inte mera. Då kan kostnaden för försörjningsstöd minska med 24 miljoner och kostnaden för modersmålsundervisning, tillsammans med effektiviseringar, med 25 miljoner, anser partiet.

Partiet vill ta bort 50 miljoner från den så kallade strukturpengen, som ger extrapengar till skolor med hög andel elever med lågutbildade föräldrar. Partiet lägger istället 25 miljoner på lärartjänster generellt och 25 på höjda lärarlöner.

– Vi har problem med att behålla våra lärare och det är ingen hemlighet att Norrköping inte betalar som kringliggande kommuner, säger Sandra Karlsson, partiets andra oppositionsråd.

Kulturskolan får tio miljoner mindre i SD:s budgetförslag än i den styrande Kvartettens.

– Kultur är jätteviktigt, men skola och vård är ännu viktigare.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har omfördelat så att vi kan lägga mera pengar på lärare och undersköterskor, säger Sandra Karlsson om partiets budgetförslag för 2019.

På måndag ska fullmäktige besluta om kommunens budget för nästa år.