2008 införde dåvarande regering en nollvision för vräkning av barnfamiljer i Sverige. Det målet är inte uppfyllt. På långa vägar. Bara i Östergötland genomfördes nio vräkningar med 17 berörda barn förra året. En tredjedel av barnen bodde i Norrköping, där sex barn drabbades i fyra vräkningar.

– Det är oroväckande, även om det minskar i länet. Det är fortfarande för många barn som drabbas. Det är fruktansvärt när ett barn vräks från sitt hem. Jag tror att bostadsbristen gör att det blivit tuffare krav på hyresgästerna, säger Björn Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen region Sydost.

Björn Johansson tycker att nollvisionen mer eller mindre har givits upp. Tidiga insatser med exempelvis betalningsplaner skulle kunna stoppa många fler vräkningar. Det här sker inte i den omfattning det borde, tycker han.

Artikelbild

| "Jag är oroad. Det är ett nedlag när barn blir vräkta", säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost.

– När en familj ska vräkas har det ofta gått väldigt långt. Jag tycker att det har gått för långt, för ofta. Det ser man på siffrorna. Samtidigt ligger det också på hyresgästen att kontakta oss och hyresvärden när det blir problem. Det ska inte behöva komma till att barn vräks. Vi uppmanar hyresgäster att vara snabba med att berätta om det finns problem att klara hyran, säger han.

Ser man närmare på statistiken för 2018 har länet med sin stora befolkning relativt få vräkningar i en Sverigejämförelse. Samtidigt finns Norrköping med på den mindre smickrande topplistan från Kronofogden över kommuner som har fyra eller fler avhysningar med barn inblandade.

– Det är alltid olyckligt när barn drabbas. Men tyvärr tror jag inte att det helt går att undvikas. Nollvisionen låter fint. Men det blir lätt floskler. Det kommer alltid vara föräldrar som hamnar i problem. Det vi kan göra är att ha tidiga insatser. En tidig insats gör ofta att det går att lösa det ekonomiska problemet. För det är ofta det som det handlar om, säger Roger Källs (S), ordförande i socialnämnden.

Han håller med Hyresgästföreningen om att bostadsbristen gör det tuffare för den som har svårt att klara hyran.

Artikelbild

| Enligt statistiken från Kronofogden drabbades sex barn i Norrköping förra året av vräkningar.

– När det är ont om bostäder kan kraven bli hårdare. Förr var det flera hyresvärdar som såg ekonomiskt bistånd som en inkomst. Nu är inte den skaran värdar så stor, säger han.

Skillnaden mellan Norrköping och Linköping är talande. I Linköping vräktes enligt Kronofogdens statistik enbart en familj förra året, mot fyra i Norrköping. Roger Källs reflekterar över det:

– För mig handlar det om den socioekonomiska skillnaden som finns mellan kommunerna. Det handlar inte alls om att vi agerar på olika sätt. Det finns helt enkelt fler fattiga i Norrköping, säger han.