– Statistiken går åt fel håll, säger Inger Händelstam som är terapeut och kontaktperson för Spes, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd.

Hon ger stöd åt människor som förlorat någon i självmord, och är också själv drabbad.

Enligt henne behöver det satsas mer på suicidprevention, framför allt bland unga.

– Vi behöver rädda liv. Det är en stor del av Sveriges framtid som vi riskerar att förlora, säger hon.

Intervjun med Inger Händelstam är den tredje och sista delen i 24nt:s serie om självmord. Alla inslag finns kopplade i denna artikel.